fbpx
Młodzi ambasadorzy wielokulturowości
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Ząbkowice Śląskie
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 28-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
dzieci, społeczność lokalna

Ząbkowice Śląskie w przeszłości były miastem wielokulturowym, jednak obecnie region ten, tak jak cała Polska, jest w zasadzie homogeniczny kulturowo. Pomimo długoletniej historii wielokulturowości i działań na rzecz promocji kultur, w Ząbkowicach rosną uprzedzenia i wrogość wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. W 2015 r. w mieście odbyły się protesty przeciwko przyjęciu uchodźców i uchodźczyń. Od tamtego czasu, podobnie jak w całym kraju, następuje gwałtowna radykalizacja postaw społecznych podsycana polityczno-medialną kampanią nienawiści wobec różnych mniejszości. Na potrzebę podjęcia pilnych działań antydyskryminacyjnych zwracają uwagę liczne organizacje pozarządowe, w tym choćby Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

W ramach projektu młodzież z Ząbkowic Śląskich i okolic zostanie zaangażowana w działania równościowe na rzecz praw człowieka i różnorodności kulturowej. Grantobiorca przygotuje akcję społeczną „Zostań Młodym Ambasadorem Wielokulturowości” skierowaną do uczniów i uczennic szkół podstawowych i średnich, 2 cykle warsztatów wyjazdowych nt. praw człowieka i wielokulturowości, 5 warsztatów lokalnych nt. tożsamości i dziedzictwa kulturowego dla młodzieży, a także 5 otwartych spotkań edukacyjnych nt. praw człowieka i wielokulturowości. W ramach projektu powstanie również lokalna kampania społeczna skierowana do młodzieży, na którą składać się będą filmy i infografiki. Ostatnim elementem projektu będzie konferencja podsumowująca projekt oraz koncert.

Działania edukacyjne i aktywizujące są skierowane przede wszystkim do młodzieży z Ząbkowic Śląskich i okolic – aktywnie weźmie w nich udział około 120 osób. Uczestnicy i uczestniczki podniosą swoją świadomość nt. praw człowieka, różnorodności kulturowej, równego traktowania, tożsamości i dziedzictwa kulturowego; rozwiną postawy otwartości i afirmacji różnorodności, a część z nich zaangażuje się aktywnie w działalność społeczną.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel