fbpx
Młodzieżowe aktywizacje
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Konin
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
72 800,00 EUR
Dotacja:
72 800,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania rzecznicze, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
młodzież, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Według przeprowadzonych przez nas badań 70% młodzieży we wschodniej części Wielkopolski nie czuje się ważną częścią lokalnej społeczności, a 99% z nich twierdzi, że nie ma wpływu na lokalne decyzje, które ich dotyczą.
Chcąc odpowiedzieć na te wyzwania, przeprowadziliśmy cykl warsztatów dla młodych osób służących rozwijaniu kreatywnego i logicznego myślenia, twórczego podejścia do problemów, aktywnej postawy obywatelskiej, przedsiębiorczości oraz umiejętności związanych z realizacją oddolnych inicjatyw. Zorganizowaliśmy także warsztaty z zarządzania projektami, zapoznaliśmy ich z podstawami zarządzania, narzędziami planowania oraz tworzeniem harmonogramów projektowych. Przygotowaliśmy „Letnią akademię wiedzy”, czyli obóz coachingowy, w czasie którego uczestnicy/czki stworzyli propozycje i plany realizacji inicjatyw włączających młodzież w życie publiczne w ich miejscowościach. Po powrocie – we współpracy z lokalnymi władzami – przeprowadzili oni konsultacje społeczne dotyczące swoich pomysłów i porozmawiali o możliwościach włączania młodych w życie gmin. Wybrane inicjatywy zostały zrealizowane, dzięki czemu młodzież przetestowała nowo nabyte umiejętności. Ponadto każda grupa określiła własną nazwę, opracowała logo, plakaty, prezentacje identyfikujące ich działalność oraz przyjęła program działania. Na zakończenie, podpisali z władzami gminnymi porozumienia dalszej współpracy angażującej młodzież w sprawy lokalne w dłuższej perspektywie.

Partnerem projektu było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, które od lat działa we wschodniej Wielkopolsce w temacie kształcenia młodzieży i które wsparło nas merytorycznie i promocyjnie na każdym etapie projektu.

Z ankiet ewaluacyjnych wiemy, że uczestnicy/czki warsztatów wzmocnili kompetencje logicznego i kreatywnego myślenia, twórczego podchodzenia do problemów czy też rozwoju obywatelskiego. Dzięki szkoleniom, w których uczestniczyła zarówno młodzież, jak i dorośli, ci drudzy traktowali młodych jako równych sobie, dzięki czemu mogli spojrzeć na różne kwestie z ich punktu widzenia.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel