fbpx
Moc w przemoc
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Ochodze
Województwo (siedziba):
opolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
22 500,00 EUR
Dotacja:
22 500,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
poradnictwo, samorzecznictwo, samoorganizacja / samopomoc, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
kobiety, osoby doświadczające przemocy

W Polsce brak kompleksowego wsparcia dla kobiet, które doświadczyły przemocy. Nie ma też aktywnej sieci samorzeczniczek po doświadczeniu przemocy seksualnej. Nasze obserwacje z prowadzonych warsztatów antydyskryminacyjnych i WenDo potwierdzają dramatyczny brak wiedzy na temat gwałtów w małżeństwie czy na randkach i innych form przemocy seksualnej. Dodatkowo osoby, które decydują się na zgłaszanie spraw do odpowiedzialnych za wsparcie instytucji są wtórnie wiktymizowane, system pomocy nie działa. Zdecydowaną większość osób dotkniętych przemocą w rodzinie stanowią kobiety: w 2019 r. było ich ponad 227 tys. w porównaniu z 39 tys. mężczyzn i 63 tys. dzieci. W czasie pandemii sytuacja jeszcze się pogorszyła. Statystyki informują o 40% wzroście aktów przemocy domowej, a dotyczy to tylko zgłaszanych spraw.
Projekt odpowiada na problem braku kompleksowego wsparcia dla kobiet po doświadczeniu przemocy seksualnej.
Planujemy pracę w wielu obszarach: indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, grupy samopomocowe, warsztat Consent – świadoma zgoda, warsztaty rozwoju samoświadomości ciała, pracy z traumami w ciele; spotkanie dotyczące seksualności i powrotu do pełnego życia po przebytych traumach; warsztaty WenDo (samoobrony i asertywności); arteterapię.
Przewidujemy superwizję dla osób prowadzących grupę samopomocową oraz treningi interpersonalne dla liderek tych grup. Zorganizujemy 2 seminaria z wystąpieniami samorzeczniczek oraz wystawę ich twórczości. Samorzeczniczki przygotują artykuły do publikacji w sieci.
W bezpośrednich działaniach projektu weźmie udział 15 kobiet z doświadczeniem przemocy seksualnej z różnych miejsc Polski.
Uczestniczki poprawią dobrostan emocjonalny i psychiczny. Zmienią postrzeganie siebie z ofiary na osobę, która doświadczyła przemocy, odzyskają sprawczość i poczucie pewności siebie. Podejmą działania samorzecznicze i utworzą sieć wsparcia w bezpiecznej przestrzeni. Wspólnie będą tworzyć rekomendacje do dalszych działań.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel