fbpx
Moc w przemoc
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Ochodze
Województwo (siedziba):
opolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
22 500,00 EUR
Dotacja:
22 500,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
poradnictwo, samorzecznictwo, samoorganizacja / samopomoc, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
kobiety, osoby doświadczające przemocy

Projekt odpowiada na problem braku kompleksowego wsparcia dla kobiet, które doświadczyły przemocy seksualnej. Zdecydowaną większość osób dotkniętych przemocą w rodzinie stanowią kobiety – w 2019 r. było ich ponad 227 tys., choć statystyki są z pewnością zaniżone ze względu na niezgłaszanie spraw. W czasie pandemii sytuacja jeszcze się pogorszyła. Dostępne dane wskazują na 40% wzrost aktów przemocy domowej. Świadomość na temat przemocy seksualnej, np. gwałtów w małżeństwie czy na randkach, jest bardzo niska. Niestety, system wsparcia nie działa sprawnie. Osoby, które decydują się na zgłaszanie spraw do odpowiednich instytucji są wtórnie wiktymizowane. Nie ma też aktywnej sieci samorzeczniczek po doświadczeniu przemocy seksualnej.
Grantobiorca przeprowadził różne komplementarne działania wzmacniające samorzeczniczki – kobiety po doświadczeniu przemocy seksualnej. Skorzystały one z indywidualnego i grupowego wsparcia, w tym z konsultacji psychologicznych, psychiatrycznych i z sesji osteopatii, a także wzięły udział w spotkaniach grupy wsparcia. Uczestniczyły również w warsztatach nt. pracy ze sztuką w leczeniu traumy związanej z ciałem, regulacji układu nerwowego oraz somatyki. Samorzeczniczki stworzyły 10 prac plastycznych, które wystawiono w kawiarni społecznej w Opolu. Odbyły się również spotkania edukacyjne nt. świadomej zgody (consentu), dysocjacji i zaburzeń osobowości, a także nt. samorzecznictwa i dbania o siebie w działalności aktywistycznej. Kobiety wzięły udział w warsztatach samoobrony i asertywności WenDo. Swoje umiejętność i wiedzę wykorzystały w praktyce, uczestnicząc jako prelegentki w 2 seminariach i publikując 6 tekstów samorzeczniczych.
W projekt zaangażowanych było 15 kobiet z doświadczeniem przemocy seksualnej z różnych miejsc Polski – 8 z nich zaangażowało się aktywnie w pracę edukacyjną samorzeczniczą. Udało się stworzyć sieć wsparcia samorzczniczek po przemocy seksualnej oraz zbudować bezpieczną przestrzeń dla ich pracy i rozwoju. Poprawiły one swój dobrostan emocjonalny i psychiczny, odzyskały sprawczość i poczucie pewności siebie. Zaproponowane działania wzmocniły uczestniczki, dały im narzędzia do rozwoju i nauczyły jak traktować przekaz samorzeczniczy w zgodzie ze sobą. Projekt stanowi również ważny wkład w debatę na temat samorzecznictwa osób z doświadczeniem przemocy seksualnej.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel