fbpx
MOCNA centrum siły i wsparcia
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Poznań
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Partnerzy:
Fundacja HerStory, Zakręcie, Polska
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-01-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
32 707,00 EUR
Dotacja:
28 875,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania interwencyjne i pomocowe dla kobiet narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną, przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
kobiety, osoby doświadczające przemocy, profesjonaliści

Projekt odpowiada na problem niewystarczającego wsparcia dla osób z doświadczeniem przemocy seksualnej. W Polsce instytucjonalne wsparcie koncentruje się przede wszystkim na pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, ale brak instytucji, które specjalizowałyby się w pomocy osobom z doświadczeniem przemocy seksualnej. Tymczasem z badań Fundacji STER (2016 r.) wynika, że ponad 40% kobiet otrzymało niechciane propozycje seksualne, ponad 41% doświadczyło molestowania od dwóch do pięciu razy, blisko 20% było molestowanych od sześciu do dziesięciu razy i aż 25% – ponad dziesięć razy. Zdecydowana większość przypadków przemocy seksualnej (94,6 %) nie została nigdy zgłoszona na policję. Kobiety najczęściej nie zgłaszają przemocy seksualnej, bo czują wstyd w kontakcie z instytucjami, są przekonane, że policja je zignoruje i że lepiej poradzą sobie same.

W ramach projektu powołano lokalny punkt interwencyjno-informacyjny „Mocna – centrum siły i wsparcia” dla kobiet z doświadczeniem przemocy seksualnej z Poznania i okolic. Punkt objął bezpośrednią pomocą psychologiczną i prawną kilkadziesiąt kobiet. Zorganizowano szkolenia dla osób pracujących w instytucjach, do których zgłaszają się kobiety doświadczające przemocy. Odbyły się również warsztaty nt. zgody w relacji intymnej, wyznaczania granic oraz kształtowania poczucia własnej wartości, a także warsztaty rozwojowe, podnoszące samoocenę kobiet. Elementem projektu były również 3 warsztaty asertywności i samoobrony WenDo dla kobiet. Zorganizowano spotkania sieciująco-informacyjne dla instytucji zainteresowanych utworzeniem koalicji na rzecz bezpieczniejszej przestrzeni publicznej, w tym organizacji, lokali, klubów, instytucji publicznych i kulturowych z Poznania. Spotkaniom towarzyszyła internetowa kampania informacyjna o bezpieczniejszej przestrzeni publicznej.

Z konsultacji psychologicznych i prawnych skorzystały łącznie 42 osoby. Wsparcie psychologiczne było długotrwałe i kompleksowe – obejmowało od 10 do kilkunastu godzin konsultacji, a także warsztaty wzmacniające i edukacyjne. Oferta Grantobiorcy uzupełniła lukę w pomocy oferowanej lokalnie kobietom po doświadczeniu przemocy seksualnej. Projekt był również kolejnym krokiem w debacie o potrzebie tworzenia bezpiecznych przestrzeni publicznych, a instytucje biorące udział w spotkaniach zobowiązały się do zadbania, by ich miejsca były wolnymi od nadużyć.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel