fbpx
MOCNA centrum siły i wsparcia
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Poznań
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Partnerzy:
Fundacja HerStory, Zakręcie, Polska
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-01-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
32 707,00 EUR
Dotacja:
28 875,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania interwencyjne i pomocowe dla kobiet narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną, przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
kobiety, osoby doświadczające przemocy, profesjonaliści

Specjalistki pracujące w różnych organizacjach, instytucjach i służbach zajmujących się problemem przemocy są zgodne, że w Poznaniu pomoc dla osób z doświadczeniem przemocy seksualnej jest niewystarczająca. Instytucjonalne wsparcie koncentruje się na przemocy w rodzinie i wspieraniu członków rodzin. Żadna instytucja nie specjalizuje się we wspieraniu osób z doświadczeniem przemocy seksualnej.
Powstało lokalne centrum interwencyjno-informacyjne „Mocna- centrum siły i wsparcia” w Poznaniu dla kobiet z aglomeracji poznańskiej z doświadczeniem przemocy seksualnej. Punkt obejmie bezpośrednią pomocą informacyjną, psychologiczną i formalno-prawną ponad 60 kobiet. Zaplanowano też działania edukacyjne, polegające na szkoleniu specjalistów/tek pracujących w instytucjach, do których zgłaszają się kobiety doświadczające przemocy . Odbędzie się też 6 warsztatów o zgodzie w relacjach intymnych (consent) dla mieszkanek i mieszkańców Poznania oraz 3 warsztaty asertywności WenDo. Zostanie powołana lokalna sieć na rzecz bezpieczniejszej przestrzeni publicznej, zrzeszająca co najmniej 15 organizacji, lokali, klubów, instytucji publicznych i kulturowych z Poznania. Miejsca te zobowiążą się do dbania o to, by być wolnymi od nadużyć, a w razie aktu przemocy będą zobowiązane do interwencji.
Podczas kilku spotkań roboczych sieci zostaną wypracowane rekomendacje zwiększenia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej i udzielania wsparcia osobom z doświadczeniem przemocy seksualnej. Projekt przewiduje też działania informacyjne: publikację materiałów na stronie, kompaktową ulotkę, a także konferencję dotyczącą bezpieczniejszej przestrzeni, przeciwdziałania przemocy seksualnej oraz specjalistycznego wsparcia dla osób z doświadczeniem przemocy seksualnej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel