fbpx
Mocne Strony Młodych
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Bielsko-Biała
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 14-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
64 800,00 EUR
Dotacja:
64 800,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, media obywatelskie
Grupy docelowe:
młodzi dorośli, młodzież

Zaangażowaliśmy młodych ludzi w wieku 13-25 lat z Bielska-Białej i okolic w działania społeczne. Z naszych badań wynika, że w tym regionie zaledwie 18% młodych osób angażuje się w wolontariat, mniej niż 10% – w organizacje młodzieżowe lub pozarządowe, a 9% w ogóle nie wie, co to znaczy. W przeprowadzonych wywiadach wykazywali oni chęć poszerzenia wiedzy na tematy związane z aktywnością obywatelską i ideą samorządności. Od 2014 roku pracujemy z młodzieżą – zachęcamy ją do aktywności społecznej i dzielenia się swoim zdaniem na różne tematy społeczne w Bielsku-Białej, jednak tematyka zaangażowania obywatelskiego do tej pory wciąż była dla nich dosyć niezrozumiała i odległa.

Odpowiedzieliśmy na te problemy poprzez stworzenie i wydanie dwóch numerów magazynu redakcjaBB, nad którym od 2014 roku pracujemy wraz z młodzieżą oraz e-booka m.in. o wolontariacie. Publikacje dotyczą tematyki zaangażowania obywatelskiego i społecznego, a wszystkie treści są autorstwa młodych ludzi. Dzięki temu ich twórczość, postawy i opinie są lepiej widoczne. Przeprowadziliśmy także cykl warsztatów obywatelskich, twórczych i kompetencyjnych, które służyły do wzmocnienia wiedzy (między innymi o procesach demokratycznych), kompetencji obywatelsko-społecznych, myślenia krytycznego, oceny faktów i wyciągania wniosków. Pracowaliśmy również nad rozwojem osobistym uczestników/czek, kompetencjami liderskimi i miękkimi, które są kluczowe przy kształtowaniu postawy aktywnej obywatelsko. Zgodnie z nazwą projektu skupiliśmy się na odkrywaniu i pogłębianiu mocnych stron i potencjału młodych ludzi, udzielając im wsparcia mentorskiego, coachingowego lub trenerskiego. Młodzież poznała narzędzia sprzyjające umiejętnemu wyrażaniu siebie, swoich poglądów i opinii. Młodzi zorganizowali i zrealizowali 9 wydarzeń edukacyjno-rozwojowych, m.in. przygotowali spektakl „Zobacz! To ja!”, zorganizowali Międzynarodowy Dzień Sadzenia Dyni w Miejscach Publicznych, sprzątanie ogródka i zbiórkę karmy dla zwierząt z Ukrainy oraz stworzyli oprawę medialną dnia otwartego w schronisku Reksio

Z naszych obserwacji wynika, że udało nam się zaktywizować młodzież. Przykładem tego może być to, że bardzo dużo młodych osób z naszej redakcji chętnie wzięło udział w warsztatach wyjazdowych, na które wcześniej nikt się nie zgłaszał. Wiele osób spośród włączyło się w konsultacje społeczne. Widzimy ogromną zmianę w ich postrzeganiu świata i uważności na inne osoby.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel