Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Związek Miast Polskich, Poznań, Polska
Okres realizacji:
01-03-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
135 200,00 EUR
Dotacja:
135 200,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

Projekt jest odpowiedzią na wyniki badań (np. cykliczne badanie „Młodzież”), ale informacje o frekwencji grup wiekowych w wyborach – młodzi Polacy w ograniczonym stopniu interesują się sprawami publicznymi i nie korzystają w pełni z mechanizmów demokracji. Jedną z przyczyn może być niewystarczająca edukacja obywatelska w polskich szkołach. Tę lukę w systemie starają się uzupełniać organizacje pozarządowe, których działania są skuteczniejsze, o ile są prowadzone w partnerstwie z samorządami terytorialnymi.
Dlatego też działania w ramach projektu (publikacje czy formy szkoleniowe) skierowane są zarówno do przedstawicieli organizacji, jak i do jednostek samorządu terytorialnego poniżej 100 000 mieszkańców. Przy czym najważniejszą grupą docelową projektu są nowe lub posiadające skąpe doświadczenie organizacje pozarządowe, które chcą wzmacniać aktywność obywatelską młodych, ale potrzebują do tego teoretycznego i praktycznego wsparcia.
Projekt realizować będziemy w kilku regionach Polski, w województwach: podkarpackim, podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Zakładamy, że wzmocnimy 278 organizacji i zwiększymy gotowość 280 przedstawicieli samorządów do współpracy i partnerstw z NGOsami w zakresie aktywizacji obywatelskiej młodzieży.
Osoby uczestniczące w projekcie zdobędą wiedzę, dlaczego aktywizowanie młodych obywateli jest ważne dla młodzieży, przyszłości demokracji i lokalnych wspólnot. Dowiedzą się też, jakie działania pobudzają młodzież do aktywności i jak je samemu wdrożyć (działania te zakładają współpracę NGOsów i samorządów). Uzyskają też wiedzę na temat budowaniu partnerstw między organizacjami i samorządami – liczymy, że efektem tej edukacji będzie też powstanie nowych partnerstw.
Partnerem projektu jest Związek Miast Polskich – stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego skupiające ponad 330 miast, uznane w środowisku samorządowców. ZMP pomoże dostosować przekaz projektu do potrzeb samorządowców i pomoże w działaniach promocyjnych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel