fbpx
Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Związek Miast Polskich, Poznań, Polska
Okres realizacji:
01-03-2021 - 28-02-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
135 200,00 EUR
Dotacja:
135 200,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

Istotą projektu było wzmocnienie branży NGOs działającej na rzecz edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży poprzez podniesienie jakości ich działań merytorycznych oraz wzmocnienie zdolności do zawierania partnerstw z samorządami lokalnymi. Temat jest ważny, gdyż edukacja demokratyczna wciąż w Polsce są marginalnym elementem pracy szkół, ale to właśnie organizacje społeczne biorą na siebie trud jej krzewienia. Podniesienie jakości działań merytorycznych NGO nastąpiło dzięki opracowaniu 6 poradników dotyczących metod aktywizacji obywatelskiej młodzieży oraz dystrybucji tej wiedzy podczas 2 konferencji, 5 seminariów regionalnych, wysyłce materiałów do organizacji społecznych i cyklu szkoleniowemu dla 8 partnerstw. W samych spotkaniach, wzięło łącznie udział ponad 126 organizacji społecznych, 199 samorządowców oraz 78 przedstawicieli środowisk młodzieżowych. Na podstawie ankiet wiemy, że uczestnicy podnieśli swoje kompetencje w zakresie tematyki projektu.

Wypracowane materiały służą nam do pracy z lokalnymi organizacjami społecznymi, podczas naszych wydarzeń oraz ogólnopolskich jak m.in. tegoroczne 10 Forum Praktyków Partycypacji. Metodę partnerstw JST-NGO rozwijaliśmy dzięki wspieraniu 8 partnerstw pilotażowych, w ramach których wypracowywano formaty współpracy na rzecz aktywności obywatelskiej młodzieży w konkretnych społecznościach. Działaliśmy na rzecz rozwoju partnerstw JST-NGO z samorządami, poprzez rzecznictwo, które przekonywało JST, że aktywizacja obywatelska młodych jest ważna dla rozwoju lokalnego, opłacalna i możliwa (dzięki partnerskiej współpracy z NGO). W celu zebrania argumentów dla jst zamówiliśmy 5 ekspertyz (m.in. ekonomiczne, demograficzne i prawne). Treści rzecznicze dystrybuowaliśmy kanałami Związku Miast Polskich (partner projektu), biorąc udział w spotkaniach innych związków JST, publikując treści w piśmie „Wspólnota” i na portalu ngo.pl. Widzimy, że te działania przyniosły ogromną zmianę w środowisku samorządowców, jeśli chodzi o zrozumienie konieczności i wagi podejmowania działań na rzecz aktywności obywatelskiej młodych ludzi. Jest większe zainteresowanie partycypacją obywatelską młodych, co widzimy pośrednio w coraz większej gotowości do powoływania młodzieżowych rad gmin jak i zainteresowaniem innymi mechanizmami partycypacyjnymi. Ponadto NGOsy postrzegane są jako główny partner merytoryczny w tym zakresie, co widać m.in. w niedawno zorganizowanych i planowanych działaniach konkretnych samorządów.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel