fbpx
My o nas dla Was – wiedza na rzecz organizacji migranckich
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Fundacja WOT, Warszawa, Polska
Fundacja Kobiety Wędrowne, Sopot, Polska
Fundacja Kultury Bez Granic, Warszawa, Polska
Okres realizacji:
01-04-2021 - 31-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
125 480,00 EUR
Dotacja:
125 480,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

Organizacje migranckie pełnią wszechstronnie pozytywną rolę w polskim sektorze obywatelskim i społeczeństwie w ogóle, m.in. poprzez wspieranie integracji migrantów i migrantek oraz promowanie dialogu międzykulturowego, a napotykają na szczególne bariery w funkcjonowaniu i rozwoju. Stanowią ponadto reprezentację grupy szczególnie narażonej na dyskryminację i wykluczenie.
Celem projektu jest wsparcie rozwoju organizacji migranckich działających w Polsce – tworzonych przez osoby z doświadczeniem migracji i prowadzących działalność na ich rzecz. Działania obejmują: dostarczenie rzetelnej wiedzy o działających w Polsce aktualnie organizacjach migranckich, opartej na badaniach zaprojektowanych i przeprowadzonych z udziałem osób z doświadczeniem migracji. W projekcie uczestniczyć będą organizacje i inicjatywy, które przystąpią do tworzonej w ramach projektu sieci organizacji, która będzie równocześnie pełnić funkcję platformy do wymiany wiedzy i kompetencji.
W pierwszej kolejności powstanie raport na temat organizacji migranckich, który będzie odpowiadał na m.in. na pytania: ile jest takich organizacji, jakie społeczności reprezentują, jaką prowadzą działalność, jak się finansują, jakie są ich potrzeby i bolączki. Następnie opracowana zostanie strategia rozwoju organizacji migranckich i włączania ich do głównego nurtu życia społecznego, która zostanie przetestowana w ramach programów pilotażowych w dwóch miejscowościach. Raport i strategia rozwoju zostaną opracowane w kilku wersjach językowych.
Partnerzy to trzy organizacje migranckie prowadzone przez osoby dysponujące siecią kontaktów w różnych społecznościach migranckich: Fundacja Kobiety Wędrowne, Fundacja Kultury bez Granic i Fundacja WOT. Taki skład partnerstwa gwarantuje, że w prowadzonych w ramach projektu badaniach uwzględnione zostaną głosy osób należących do różnych grup, reprezentujących różne doświadczenia migracji.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel