fbpx
Naturalnie zaangażowani
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Niemodlin
Województwo (siedziba):
opolskie
Partnerzy:
Fundacja Laboratorium Zmiany, Niemodlin, Polska
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-10-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 989,00 EUR
Dotacja:
74 989,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze
Grupy docelowe:
dzieci, edukatorzy, młodzież, społeczność lokalna

Mikroregion Bory Niemodlińskie znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu. Niestety, jak wskazuje analiza zawarta w „Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2023” przygotowana przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich, mieszkańcy nie znają zasobów przyrodniczych Borów, nie mają świadomości ich bogactwa i wyjątkowości, nie utożsamiają się z nimi i nie angażują się na ich rzecz, w konsekwencji czego niszczeją one i stają się niedostępne. Brak zainteresowania lokalną przyrodą oddziałuje także na mieszkańców – szczególnie tych najmłodszych – wywołując u nich tzw. deficyt natury (Richard Louv, Ostatnie dziecko lasu, 2003).

Odpowiemy na ten problem, skupiając się na budowaniu więzi młodych mieszkanek i mieszkańców tego obszaru z otaczającą ich przyrodą. Zorganizujemy roczny cykl całodniowych zajęć w lesie. Młodzież przygotuje i przeprowadzi lokalne działania na rzecz ochrony przyrody. Do ich realizacji zaangażujemy ponad 80 uczniów/uczennic i nauczycieli/ek z 5 szkół z obszaru powiatów opolskiego i nyskiego oraz z Opola. Zakładamy, że wspólne przebywanie w naturze i aktywność na jej rzecz pozytywnie wpłynie na dobrostan dzieci i młodzieży. Zbadamy i opublikujemy efekty projektu, a proces i zmianę przedstawimy w filmie dokumentalnym. Realizacja projektu przyczyni się również do powstania leśnej bazy – miejsca budowania więzi z przyrodą i ludźmi.

Naszym partnerem przy realizacji projektu będzie Fundacja Laboratorium Zmiany. Posiada ona bogate doświadczenie w realizacji projektów dotyczących zwiększania lokalnej aktywności społecznej młodzieży – zespół fundacyjny opracuje merytorycznie i poprowadzi szkolenia dla opiekunek/ów szkolnych grup.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel