fbpx
NeuroAtypowi – od diagnozy do terapii
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Skarżysko-Kamienna
Województwo (siedziba):
świętokrzyskie
Okres realizacji:
04-10-2021 - 03-02-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne, podnoszenie jakości usług / podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z onw, poradnictwo, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
bliscy, osoby z niepełnosprawnością, społeczność lokalna

Zaburzenia ze spektrum autyzmu należą obecnie do najczęściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych. Dane Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej pokazują, że w ciągu ostatnich 5 lat nastąpił niemal dwukrotny wzrost liczby orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanych ze względu na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Osoby z ASD bywają wykluczane ze względu na nietypowe zachowania i trudności społeczne, a ich bliscy często są traktowani jako niekompetentni wychowawczo i niezaradni. Placówki specjalistyczne działające na naszym terenie mają ograniczony zakres możliwości działania oraz szkolenia kadry. Obserwujemy przywiązanie do przestarzałych, obalonych na gruncie współczesnego dyskursu naukowego koncepcji terapeutycznych ASD.

Projekt odpowiada na brak dostępu do nowoczesnych, efektywnych metod terapii dla osób z ASD oraz niewystarczający poziom wiedzy i świadomości na ten temat wśród społeczności.

Zaplanowaliśmy prowadzenie grupy wsparcia online dla rodziców (45 spotkań samopomocowych oraz 5 spotkań z ekspertami), indywidualnej terapii dzieci i młodzieży z ASD oraz Punktu Konsultacyjnego. Wypracujemy indywidualne ścieżki wsparcia, korzystając, w miarę potrzeb z pomocy zespołu interwencji kryzysowej (ZIK) pracującego w środowisku domowym lub szkolnym. Dla nauczycieli, opiekunów i innych osób mających w swoim otoczeniu osoby z ASD zorganizujemy 6 prelekcji z udziałem autorytetów w zakresie zaburzeń rozwojowych.

Działania pozwolą na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie i zmniejszenie wykluczenia społecznego co najmniej 15 osób objętych terapią oraz 100 rodziców z grupy wsparcia. Podniesie się poziom wiedzy na temat problematyki spektrum autyzmu w społeczności lokalnej.

W działaniach uczestniczyć będą młode osoby ze spektrum autyzm ze Skarżyska-Kamiennej i okolic, ich rodzice, nauczyciele/lki inne osoby zainteresowane ASD.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel