fbpx
NeuroAtypowi – od diagnozy do terapii
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Skarżysko-Kamienna
Województwo (siedziba):
świętokrzyskie
Okres realizacji:
04-10-2021 - 03-02-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne, podnoszenie jakości usług / podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z onw, poradnictwo, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
bliscy, osoby z niepełnosprawnością, społeczność lokalna

Projekt odpowiada na problem niewystarczającego wsparcia osób w spektrum autyzmu w Skarżysku-Kamiennej. Diagnoza spektrum autyzmu staje się coraz bardziej dostępna w Polsce. Dane Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej pokazują, że w ciągu ostatnich 5 lat nastąpił niemal dwukrotny wzrost liczby orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanych ze względu na spektrum autyzmu. Osoby w spektrum bywają jednak wykluczane ze względu na swoje specjalne potrzeby i trudności społeczne, a ich bliscy często są traktowani jako niekompetentni wychowawczo. Lokalne placówki specjalistyczne mają ograniczony zakres możliwości działania oraz szkolenia kadry; co więcej, wciąż korzystają z przestarzałych, obalonych na gruncie współczesnego dyskursu naukowego koncepcji terapeutycznych. Osoby w spektrum autyzmu nie mają dostępu do nowoczesnych, efektywnych metod terapii i na co dzień mierzą się z brakiem świadomości społecznej nt. autyzmu.
Projekt skierowany był przede wszystkim do rodziców i dzieci w spektrum autyzmu ze Skarżyska-Kamiennej. Odbyły się otwarte prelekcje nt. Stosowanej Analizy Zachowania, terapii behawioralnej, różnych etapów rozwojowych dzieci w spektrum. Rodzice wzięli udział w grupie wsparcia online, a na spotkania zapraszano również ekspertów i ekspertki w takich obszarach jak komunikacja, wybiórczość pokarmowa, współpraca na linii rodzic – terapeuta/terapeutka. Opracowano Indywidualne Ścieżki Wsparcia dla dzieci w spektrum autyzmu, a następnie objęto je indywidualną terapią behawioralną (24 osoby), której przebieg był stale monitorowany. Rodzice planujący diagnozę dziecka lub opiekunowie i opiekunki pracujące terapeutycznie we własnym zakresie skorzystali/ły z indywidualnych konsultacji (w sumie 23 osoby).
W działaniach uczestniczyły młode osoby w spektrum autyzmu ze Skarżyska-Kamiennej i okolic oraz ich rodzice. Dzieci otrzymały indywidualne wsparcie terapeutyczne, które podniosło ich kompetencje komunikacyjne oraz umiejętności radzenia sobie z emocjami i funkcjonowania w społeczeństwie, a także rozwinęły samodzielność i ograniczyły trudne zachowania. Rodzice dzieci w spektrum autyzmu podnieśli swoją świadomość na temat skutecznych metod terapii oraz rozwinęli swoje kompetencje wychowawcze. Ważnym rezultatem projektu, tzw. wartością dodaną, było uruchomienie przez Grantobiorcę pierwszego w mieście przedszkola pracującego jednolitymi metodami behawioralnymi z dziećmi w spektrum autyzmu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel