fbpx
Nic o Nas!
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
38 406,00 EUR
Dotacja:
38 406,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne
Grupy docelowe:
młodzież, nauczyciele

Badania Instytutu Spraw Publicznych z 2018 r. wskazują, że młodzież w wieku od 16 do 19 lat jest w wysokim stopniu niezadowolona z sytuacji politycznej i nieufna wobec instytucji demokratycznych. Według raportu Fundacji Konrada Adenauera z 2019 r., aż 52,7% młodych Polaków i Polek jako przyczynę braku zaangażowania w działalność społeczną wskazuje brak odpowiednich kompetencji. Odpowiemy na powyższe problemy, organizując warsztaty w 50 szkołach, przygotowujące uczniów i uczennice do prowadzenia debat. Badania Uniwersytetu w Padwie dowodzą pozytywnego wpływu debatowania młodzieży na budowanie poczucia własnej wartości, zmniejszenie postaw radykalnych oraz nienawiści wobec nieznajomych.
Dzięki działaniom w projekcie dodamy uczestni(cz)kom pewności siebie związanej z przemawianiem publicznym, zaciekawimy uczniów i uczennice debatami jako formatem umożliwiającym merytoryczną dyskusję oraz rozwiniemy wrażliwość na kulturę dyskusji, rzetelność argumentacji oraz różnorodność opinii. Uczestnicy/czki warsztatów zdobędą podstawowe kompetencje debatanckie takie jak budowa argumentu, aktywne słuchanie i zadawanie pytań. Uczestnicy/czki, z naszym wsparciem zorganizują przynajmniej 35 debat na ważne dla nich tematy w swoich szkołach. Uczestnictwo w projekcie wzmocni kompetencje młodzieży w zakresie organizowania spotkań, dyskutowania o lokalnych problemach i zwiększy ich poczucie sprawstwa i zaangażowania w miejscową wspólnotę. Rekrutację szkół uczestniczących w projekcie przeprowadzimy przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, gdzie nie miały jeszcze miejsca takie działania oraz w gminach nazywających się “strefami wolnymi od LGBT”. Naszym priorytetem jest przeprowadzenie projektu w miejscach, w których młodzież ma niewielką edukację obywatelską, ma niskie poczucie wpływu na realne problemy i jest bardziej skłonna do radykalizacji swoich poglądów. Wypracowane w trakcie projektu materiały (broszury, scenariusze lekcji) udostępnimy chętnym nauczyciel(k)om z całego kraju.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel