fbpx
Nie jesteś sam!
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Wodzisław Śląski
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, samorzecznictwo, tworzenie sieci wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie / praca środowiskowa / działania o charakterze włączającym
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego osób w spektrum autyzmu (ASD) oraz ich opiekunów i opiekunek mieszkających w zachodniej części województwa śląskiego. Szacuje się, że liczba osób z ASD w subregionie wynosi około 1,5-2 tys. Rocznie w każdym z trzech powiatów wydaje się od kilkudziesięciu do około 100 orzeczeń dla osób w spektrum. Tymczasem instytucje, które powinny udzielać wsparcia osobom w spektrum autyzmu i ich rodzinom, mają bardzo ograniczoną ofertę pomocową i nie są w stanie odpowiedzieć na potrzeby wszystkich osób. Projekt podejmuje także problematykę stygmatyzacji osób w spektrum autyzmu oraz osób z niepełnosprawnościami – również przez ich najbliższe otoczenie – czego konsekwencją jest m.in. ograniczony dostęp do takich obszarów życia jak nauka, praca, sport, rekreacja czy kultura.
W ramach projektu uruchomiono punkt konsultacyjno-doradczy, z którego skorzystało łącznie 135 osób. Udzielano informacji przede wszystkim w zakresie możliwości uzyskania świadczeń i ulg, dostępnych form wsparcia, opieki wytchnieniowej, asystentury. Powstała również grupa wsparcia dla rodziców osób z ASD. Grantobiorca opracował nowe narzędzie szkoleniowe, a następnie poprowadził treningi funkcjonowania w przestrzeni publicznej dla 31 osób w spektrum autyzmu. Aż 48 osób (osoby z ASD oraz ich opiekuni i opiekunki) wzięło udział we wzmacniających warsztatach przygotowujących do roli samorzeczników i samorzeczniczek. Zorganizowano również warsztaty integracyjne i przeciwdziałające stygmatyzacji dla rożnych grup wiekowych, w tym m.in. wspólne zajęcia sportowe i treningi. W ramach projektu powstała także sieć wsparcia osób z autyzmem, do której zaproszono placówki edukacyjno-wychowawcze i instytucje samorządowe mogące wesprzeć osoby w spektrum i ich rodziny w regionie.
W rezultacie osoby w spektrum autyzmu rozwinęły swoje kompetencje społeczne oraz umiejętności radzenia sobie w przestrzeni publicznej, poczuły się bardziej samodzielne i sprawcze. Wzmocnione zostały również ich rodziny, zwłaszcza opiekunki i opiekunowie. Osoby korzystające z punktu konsultacyjno-doradczego czy biorące udział w grupie wsparcia otrzymały konkretną pomoc. Oferta przygotowana w ramach projektu uzupełniła luki występujące w publicznym systemie wsparcia dla osób w spektrum i ich rodzin.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel