fbpx
Nie jesteś sam!
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Wodzisław Śląski
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, samorzecznictwo, tworzenie sieci wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie / praca środowiskowa / działania o charakterze włączającym
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Problem, którego dotyczy projekt, jest związany z wykluczeniem społecznym osób ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD), żyjących na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego, a także ich opiekunów. Szacujemy, że na tym terenie mieszka ok. 2 tys. rodzin dotkniętych tym problemem. Nie funkcjonują tu instytucje czy organizacje specjalizujące się we wspieraniu osób z ASD i ich rodzin. Rodzice są bezradni, nie wiedzą jakie mają prawa szczególnie tuż po zdiagnozowaniu dziecka. Służby medyczne nie służą w tym zakresie żadnym wsparciem i poradnictwem.
Projekt odpowiada na brak wyspecjalizowanego wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.
Uruchomimy punkt konsultacyjno-doradczy (porady stacjonarnie i zdalnie). Dla 12 osób z ASD przeprowadzimy treningi funkcjonowania w przestrzeni publicznej (wizyty lekarskie, w urzędzie, treningi obsługi urządzeń itd.), a dla 4 osób z ASD i 4 opiekunów/ek warsztaty przygotowujące do roli self-adwokatów/ek (prawa człowieka, autoprezentacja, określanie oczekiwań i celów, wystąpienia publiczne). Zorganizujemy warsztaty poświęcone zapobieganiu stygmatyzacji. Utworzymy sieć wsparcia osób z autyzmem, do której zaprosimy organizacje, służby i instytucje mogące wesprzeć rodziny z problemem autyzmu. Wydamy folder informacyjno-edukacyjny.
Główne efekty projektu to: podniesienie świadomości 48 uczestników warsztatów destygmatyzacyjnych, umiejętności osobistych 8 self-adwokatów, usamodzielnienie 12 osób z autyzmem oraz zapewnieniem kompleksowego wsparcia doradczego ok. 50 osobom,
W projekcie uczestniczyć będą osoby z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenie (rodzice, opiekunowie/ki, pracownicy/czki instytucji i organizacji pozarządowych, potencjalni pracodawcy) – 140 osób z terenu subregionu zachodniego województwa śląskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel