fbpx
Niepełnosprawni intelektualnie w lokalnej społeczności
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Węgorzewo
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
28 508,00 EUR
Dotacja:
25 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
opieka wytchnieniowa / mieszkania wspomagane
Grupy docelowe:
ONW (osoby narażone na wykluczenie)

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną wymagają wsparcia i treningów samodzielności. Na terenie powiatu węgorzewskiego brakuje klubów integracji społecznej – najbliższy jest w Kętrzynie. Z kolei placówki zapewniające całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością znajdują się w odległych miejscowościach. Ich nieliczny personel zapewnia opiekę w niewystarczającym stopniu, brakuje możliwości realizacji szerszego programu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na terenie powiatów ościennych nie ma również mieszkań o charakterze wspieranym czy treningowym.
Projekt odpowiada na problem niedostatecznego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w powiecie węgorzewskim.
Planujemy utworzyć samodzielne mieszkanie treningowe (adaptacja poddasza) dla 2 osób, całoroczną salę ćwiczeń (adaptacja pomieszczenia przyziemnego) oraz miejsce do realizacji imprez integracyjno-plenerowych i sportowych (altanę z grillem i siłownią plenerową w ogrodzie). Sala i ogród udostępniane będą również społeczności lokalnej. Chcemy szeroko promować ideę mieszkań wspomaganych wśród lokalnych organizacji pozarządowych, okolicznych samorządów i sołectw oraz szkół ponadpodstawowych (szkolenia i spotkania informacyjno- promocyjne). Po przyjęciu mieszkańców nasi trenerzy i terapeuci prowadzić będą codzienne treningi: kulinarny, higieniczny, ekonomiczny, społeczny, radzenia sobie w sytuacjach trudnych itp.
Uczestni(cz)kami projektu będą dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
W efekcie 33 osoby z niepełnosprawnością intelektualną nabiorą większej pewności siebie, uzyskają umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych i świadomość zasobów jakie posiadają, podniesie się ich poziom samoakceptacji. Rezultatem projektu będzie również ich integracja z lokalną społecznością.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel