fbpx
Niepełnosprawni intelektualnie w lokalnej społeczności
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Węgorzewo
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
28 508,00 EUR
Dotacja:
25 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
opieka wytchnieniowa / mieszkania wspomagane
Grupy docelowe:
ONW (osoby narażone na wykluczenie)

Projekt odpowiada na problem niedostatecznego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w powiecie węgorzewskim. W województwie warmińsko-mazurskim diagnozuje się rocznie ok. 4,5 tysiąca dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby te mieszkają bardzo często z rodzicami, bądź opiekunami/opiekunkami, a po śmierci rodziców trafiają najczęściej do placówek, w których przebywa od kilkudziesięciu do kilkuset osób i gdzie mogą liczyć jedynie na podstawową opiekę. Istniejąca w województwie baza to ok. 800 miejsc całodobowych i ok. 4 tysiące miejsc dziennego pobytu. Ponadto na terenie powiatu węgorzewskiego brak jest klubów integracji społecznej – najbliższy jest w Kętrzynie; placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym znajdują się w Reszlu – 60 km od Węgorzewa, a najbliższe mieszkania chronione znajdują się w Olecku i są przeznaczone dla osób jedynie z tego powiatu.

W ramach projektu utworzono samodzielne mieszkanie treningowe, całoroczną salę ćwiczeń oraz miejsce do realizacji imprez integracyjno-plenerowych i sportowych. W mieszkaniu zamieszkały dwie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W siedzibie Grantobiorcy odbywały się różne warsztaty i spotkania, w tym zajęcia ruchowe, wikliniarskie, artystyczne, etc. Klienci i klientki Grantobiorcy brali_ły również udział w wyjazdowych spotkaniach integracyjnych, kulturalnych i sportowych. Salę i ogród udostępniano również społeczności lokalnej. Grantobiorca dotarł z informacją o problemach dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną do samorządów, szkół, rad sołeckich i kół gospodyń wiejskich.

Z projektu w pierwszej kolejności skorzystały dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podniosły one swoją pewność siebie, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych i świadomość zasobów, jakie posiadają. Lokalna społeczność poszerzyła również swoją wiedzę o życiu i problemach osób z niepełnosprawnością intelektualną. Udało się również wypromować lokalnie ideę mieszkań wspomaganych.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel