fbpx
Niewidomi liderzy – widocznie aktywni
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania rzecznicze
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością, samorządowcy

Z naszego doświadczenia i obserwacji wynika, że osoby niewidome i słabowidzące są wyjątkowo mało widoczne w życiu polityczno-społecznym. Z badań Jolanty Kramarz z Uniwersytetu SWPS wynika, że istnieje silny wzorzec osoby niewidomej jako osoby mało kompetentnej. Zdarza się, że nawet same osoby niewidome zaczynają tak o sobie myśleć – trudno im zobaczyć własne umiejętności, czasami przez nadopiekuńcze wychowanie a czasami przez niedobór przykładów osób z niepełnosprawnością wzroku będących aktywnych publicznie.
Opowiemy na ten problem wspierając 16 osób niewidomymi/słabowidzących z całej Polski, które są zainteresowane sprawami publicznymi. Przeprowadzimy dla nich szkolenia o tym jak działa administracja publiczna – jak działa prawo i urzędy, gdzie znaleźć przydatne przepisy, a także jak czytać ustawy i uchwały budżetowe. Przeprowadzimy warsztaty podnoszące kompetencje związane z przemawianiem, inicjowaniem i prowadzeniem debat, rozwiązywaniem konfliktów oraz radzeniem sobie ze stresem. Każda osoba pod okiem naszych ekspertów i ekspertek przeprowadzi mały projekt w swojej miejscowości dotyczący na przykład wystąpienia z pisemną prośbą do władz samorządowych, nieodpłatnego sprawdzenia dostępności architektonicznej urzędu lub udziału w posiedzeniu wybranej komisji rady gminy. W tym projekcie kładziemy nacisk na przeciwdziałanie stereotypom na temat osób niewidomych/słabowidzących. Aby wypromować nasze działania zorganizujemy dwie konferencje prasowe.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel