fbpx
Obrazowo
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
10-03-2022 - 10-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
samorzecznictwo
Grupy docelowe:
kobiety, LGBT+

Osobami najczęściej doświadczającymi dyskryminacji wielokrotnej są: kobiety pochodzące z mniejszości etnicznych, kobiety z niepełnosprawnościami, starsze kobiety, osoby queer z niepełnosprawnościami, starsze i nastoletnie osoby LGBT+ /Cieślikowska, Sarata, 2012/. Osoby z grup mniejszościowych coraz częściej działają na rzecz równości między innymi podejmując inicjatywy samorzecznicze. Jak pokazują badania, warstwa wizualna przekazu silniej przyciąga uwagę i często jest na dłużej zapamiętywana niż warstwa werbalna /np. Hayek, 2008/, jednak na warsztatach poruszających tematy antydyskryminacyjne ilustrujące je obrazy to zazwyczaj fotografie z kontekstu amerykańskiego lub niewiele wnoszące, ściągnięte z sieci grafiki. Takie obrazowanie może dawać wrażenie, że rzeczy o których się mówi nie dotyczą autentycznych ludzi żyjących tu i teraz w Polsce.
Działaniami projektu chcemy zwrócić uwagę na wizualną warstwę przekazów równościowych oraz na specyfikę sytuacji osób, które doświadczają dyskryminacji wielokrotnej.
Zorganizujemy warsztaty storytellingowo-antydyskryminacyjne (3 dniowy zjazd) oraz warsztaty samorzecznictwa i projektowania graficznego (2 zjazdy 3 dniowe). Osobom uczestniczącym zapewnimy wsparcie coachingowe w zakresie projektowania graficznego i samorzecznictwa, wyznaczymy zadania, nad którymi pracować będą między zjazdami. Po przeprowadzeniu wypracowanych działań samorzeczniczych przeprowadzimy ich ewaluację i będziemy je upowszechniać.
Osoby uczestniczące podniosą swoje kompetencje w zakresie projektowania graficznego, formułowania komunikatów i rzecznictwa, przygotują 5 działań samorzeczniczych oraz 10 zestawów materiałów graficznych dotyczących tematów równości i różnorodności.
Projekt obejmie 10 kobiet, osób transpłciowych i niebinarnych, doświadczających dyskryminacji wielokrotnej.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel