fbpx
Obserwatorium ds. Kobietobójstwa
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-08-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
83 400,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania interwencyjne, działania rzecznicze, działania strażnicze, wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych
Grupy docelowe:
decydenci, kobiety, przedstawiciele zawodów prawniczych, społeczeństwo

Projekt dotyczy przeciwdziałania zabójstwom i przemocy wobec kobiet. Zdecydowana większość kobiet ginie we własnym domu, z rąk obecnego lub byłego partnera albo innego członka rodziny. W Polsce w związku z przemocą w rodzinie rocznie życie traci około 400-500 kobiet. Sądy często nie skazują partnerów za zabójstwo, ale za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Te decyzje podejmowane są w oparciu o stereotypy płciowe i niezrozumienie zjawiska przemocy ze względu na płeć. Sędziowie usprawiedliwiają sprawców, doszukują się w ich działaniach innych intencji niż zabójstwo; prokuratorom i sędziom brakuje wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów funkcjonowania ofiar przemocy oraz sprawców.

W ramach projektu powstanie Obserwatorium ds. Kobietobójstwa. Przeszkolone rzeczniczki (50-60 os.) będą monitorowały i diagnozowały sprawy związane ze śmiercią kobiet. Pokrzywdzone kobiety oraz ich rodziny i bliscy otrzymają wparcie prawne oraz psychologiczne – Grantobiorca zamierza stworzyć sieć adwokatów i adwokatek (20 os.) oraz sieć psycholożek i pracownic socjalnych (30-40 os.) świadczących pomoc. Przygotuje również dwa apele poległych poświęcone pamięci zamordowanych kobiet oraz 20 happeningów i akcji w przestrzeni publicznej. Grantobiorca podejmie się także sądowej litygacji strategicznej na szczeblu krajowym. W ramach działań rzeczniczych Grantobiorca opracuje propozycję zmian legislacyjnych i instytucjonalnych, które pozwoliłyby skutecznie szacować zagrożenie i chronić kobiety oraz dzieci przed ciężkimi obrażeniami ciała i zabójstwem.

Projekt docelowo wesprze kobiety doświadczające przemocy oraz ich bliskich, wpływając na ich poczucie bezpieczeństwa i sprawczości w pociąganiu sprawców do odpowiedzialności. Podniesiona zostanie świadomość społeczna, w tym wiedza sędziów i prokuratorów, nt. roli i odpowiedzialności państwa oraz podległych mu służb w zapewnieniu skutecznej ochrony życia i zdrowia kobiet i ich dzieci, a także nt. roli świadków przemocy.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel