fbpx
Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Nałęczów
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
29 096,00 EUR
Dotacja:
26 996,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
decydenci, samorządowcy, społeczność lokalna

Według naszych obserwacji gmina Nałęczów (woj. lubelskie) była zdominowana przez komercyjne i turystyczne usługi, ograniczając mieszkańcom/nkom dostęp do lokalnych ogrodów i zabytkowych budynków. Widzieliśmy potrzebę integracji działań w gminie, rozwinięcia współpracy osób tu mieszkających i organizacji oddolnych wydarzeń, które aangażowałyby wszystkich przedstawicieli/ki lokalnej społeczności. W roku 2019 współorganizowaliśmy „Nałęczowskie Dni Otwartych Ogrodów” – przez jeden weekend zostały dla wszystkich otwarte prywatne ogrody z zabytkowymi domami, zorganizowaliśmy warsztaty, wystawy, koncerty i degustację lokalnych potraw. Badania wśród mieszkańców/nek pokazały, że bardzo im się podobało takie wydarzenie, większość stwierdziła, że dało im to możliwość odkrycia nowych obszarów aktywności i chętnie ponownie wzięliby w czymś takim udział.

W ramach projektu zorganizowaliśmy trzy edycje „Festiwalu Otwartych Ogrodów w Nałęczowie 2021”, który zintegrował lokalną społeczność wokół wspólnych spraw i działań proekologicznych. Wcześniej przeprowadziliśmy cykl 4 spotkań animacyjno-sieciujących w formie „Kawiarenek Obywatelskich”, w ramach których zaprosiliśmy przedstawicieli/ki instytucji publicznych, organizacji społecznych, właściciel(k)i pensjonatów i hoteli oraz mieszkańców/nki do wspólnej rozmowy o programie wydarzenia, współpracy i lokalnych inicjatywach. Uczestnicy/czki aktywnie brali udział i dzielili się swoimi pomysłami na działania. Przeprowadziliśmy warsztaty o wykorzystywaniu mediów obywatelskich do samoorganizowania się obywateli/ek wokół istotnych dla nich spraw. Zrealizowaliśmy kampanię „Nałęczów Miastem Ogrodów”, w ramach której odbyły się spacery badawcze. W ich trakcie uczestnicy/czki znaleźli przestrzenie do stworzenia Ogrodów Społecznych – miejsc integracji sąsiedzkiej. Łącznie 29 podmiotów (prywatne osoby, miejsca publiczne/instytucje, przedsiębiorstwa) otworzyło swoje ogrody dla zwiedzających, a w nich zostało w sumie zorganizowanych 76 wydarzeń w trakcie Festiwalu. Dla najmłodszych zorganizowaliśmy konkurs plastyczny.

Dzięki działaniom projektowym społeczność lokalna, z którą pracowaliśmy stała się bardziej aktywna, na co wskazuje samodzielne zgłaszanie się mieszkańców/nek do kolejnych edycji festiwalu. Także w jego trakcie zgłaszały się do nas osoby, które chciały pokazać swoje zainteresowania, a nie były ujęte w programie. Wiele instytucji gminnych współpracowało ze sobą przy organizacji wydarzenia, co jest dla nas ogromną wartością.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel