fbpx
Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Nałęczów
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
29 096,00 EUR
Dotacja:
26 996,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
decydenci, samorządowcy, społeczność lokalna

Według naszych obserwacji gmina Nałęczów (woj. lubelskie) jest zdominowana przez komercyjne i turystyczne usługi, ograniczając mieszkańcom/nkom dostęp do lokalnych ogrodów i zabytkowych budynków. Widzimy potrzebę integracji działań w gminie, rozwinięcia współpracy osób tu mieszkających i organizacji oddolnych wydarzeń, które aangażowałyby wszystkich przedstawicieli/ki lokalnej społeczności. W roku 2019 współorganizowaliśmy „Nałęczowskie Dni Otwartych Ogrodów” – przez jeden weekend zostały dla wszystkich otwarte prywatne ogrody z zabytkowymi domami, zorganizowaliśmy warsztaty, wystawy, koncerty i degustację lokalnych potraw. Badania wśród mieszkańców/nek pokazały, że bardzo im się podobało takie wydarzenie, większość stwierdziła, że dało im to możliwość odkrycia nowych obszarów aktywności społecznych i chętnie ponownie wzięliby w czymś takim udział.

Obecnie organizujemy trzy edycje „Festiwalu Otwartych Ogrodów w Nałęczowie 2021”, planując go jako wydarzenie cykliczne w naszej gminie, które zintegruje lokalną społeczność wokół wspólnych spraw i działań proekologicznych. Przeprowadzimy cykl 4 spotkań animacyjno-sieciujących w formie “Kawiarenek Obywatelskich”, w ramach których zaangażujemy instytucje publiczne, organizacje społeczne, właściciel(k)i pensjonatów i hoteli oraz mieszkańców/nki we wspólne rozmowy o programie wydarzenia, współpracy i lokalnych inicjatywach. Przeprowadzimy warsztaty o wykorzystywaniu mediów obywatelskich do samoorganizowania się obywateli/ek wokół istotnych dla nich spraw. Zrealizujemy kampanię “Nałęczów Miastem Ogrodów”, w ramach której odbędą się spacery badawcze, podczas których uczestnicy/czki znajdą przestrzenie do stworzenia Ogrodów Społecznych – miejsc integracji sąsiedzkiej. Przeprowadzimy także trzy oddolne inicjatywy w niezagospodarowanych dotąd przestrzeniach. Festiwal odbędzie się na wiosnę, latem, i jesienią i będzie miał formę otwartych wydarzeń i imprez dla wszystkich mieszkańców/nek gminy w 25 ogrodach Nałęczowa.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel