fbpx
Od atomów do zorganizowanego ruchu na rzecz praworządności
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Stowarzyszenie 61, Warszawa, Polska
Okres realizacji:
24-03-2021 - 24-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
137 500,00 EUR
Dotacja:
137 500,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

Społeczeństwo obywatelskie nie ma odpowiedniego wpływu na decyzje polityków. W ostatnich latach straciło też część instrumentów ochrony praw. Ale i wcześniej. np. organizacje społeczne rzadko chroniły swoje prawa i prawa swoich odbiorców w sądach czy oddziaływały na procesy decyzyjne. Tymczasem demokracja wymaga zarówno silnego społeczeństwa obywatelskiego, jak i gwarancji prawnych.
Według badań Głównego Urzędu Statystycznego 1700 organizacji deklaruje cele związane ze wzmacnianiem praworządności, praw człowieka i demokracji. Rzadko jednak głos zabiera wspólnie więcej niż sto. Oprócz braku samoorganizacji, problemem jest brak znajomości siebie nawzajem i wykorzystywania wspólnego potencjału. Na ten problem odpowiada projekt.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu jest 1000 organizacji, które zostaną przebadane, a część z nich włączy się w planowane kampanie i zdobędzie sojuszników oraz doświadczenie. Organizacje, które mają większe rzesze zwolenników przeanalizują jak szeroko mogą trafiać ich komunikaty. 20 organizacji włączy się w planowanie pracy całej branży i wypracowywanie porozumienia rożnych środowisk. Działania te doprowadzą poznania się tych organizacji, ich potencjału i możliwości komunikacji oraz wspierania się.
Działania to badania ankietowe, wywiady i badania fokusowe organizacji społecznych zajmujących się praworządnością, prawami człowieka i demokracją oraz ich zakorzenienia i wpływu na społeczeństwo, a także przeprowadzenie dwóch wspólnych kampanii na rzecz konkretnej zmiany.
Partnerzy projektu łączą doświadczenia istotne dla powodzenia projektu. Sieć Obywatelska Watchdog Polska ma doświadczenie w budowaniu relacji z innymi organizacjami. Stowarzyszenie 61 na co dzień buduje relacje z politykami, a tym samym może pomóc organizacjom przygotować strategię oddziaływania na podejmowane przez nich decyzje.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel