fbpx
Oddychaj. Regeneracja aktywistek i aktywistów z mniejszości.
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Szczawnica
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-09-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
77 140,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, samoorganizacja / samopomoc, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności

W organizacjach praw człowieka, których jest w Polsce ok. 200, przeważają przedstawiciele mniejszości. Wraz z nasilającą się nagonką polityczną na niektóre mniejszości, osoby te płacą wyższą cenę zaangażowania społecznego niż inne. Aktywiści i aktywistki praw człowieka częściej ponoszą koszty związane z ujawnieniem mniejszościowej tożsamości, utratą poczucia bezpieczeństwa, doświadczeniem przemocy motywowanej uprzedzeniami, stresem, wypaleniem aktywistycznym. W mniejszych i bardziej konserwatywnych miejscowościach, ci działacze i działaczki są w jeszcze większym stopniu narażone na wypalenie niż dużych ośrodkach. Brakuje im wsparcia, kontaktów, a otoczenie bywa zamknięte i dyskryminujące.

Projekt zakłada działania edukacyjne, wsparciowe i sieciujące dla aktywistek/tów praw człowieka, wywodzących się z grup narażonych na dyskryminację (przesłanki: płeć, orientacja seksualna, sprawność, status migrancki / uchodźczy, nieneurotypowość i in.). Aktywistkom/tom praw człowieka z dyskryminowanych mniejszości projekt proponuje grupy wsparciowo-sieciujące online i stacjonarne, warsztaty, wsparcie psychologiczne, webinaria, podcasty, newslettery, mini-publikacje i podręcznik regeneracji w aktywizmie praw człowieka. Projekt będzie przy okazji podnosił wiedzę o specyfice i wyzwaniach aktywizmu antydyskryminacyjnego w szerszej społeczności aktywistycznej III sektora.

Projekt służy wzmocnieniu i sieciowaniu działaczek/czy z różnych grup mniejszościowych, zwiększeniu ich motywacji do dalszej pracy i zapobieganiu odpływowi tych osób z grup, organizacji antydyskryminacyjnych i ruchów.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel