fbpx
Odkryj PoMoc w sobie
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Katowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-12-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania interwencyjne i pomocowe dla osób lgbt+ narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
dzieci, kobiety, młodzież

Projekt odpowiada na problem mowy nienawiści, dyskryminacji oraz przemocy wobec kobiet. Oba zjawiska są alarmująco powszechne w Polsce. Niestety osoby doświadczające przemocy często nie mogą skorzystać z bezpłatnej oferty pomocowej. Z kolei powszechność mowy nienawiści wpływa na jej normalizację i coraz większą społeczną akceptację nienawistnych treści. Ponad 95% młodzieży spotyka się z nią w Internecie, nieco mniej podczas rozmów oraz w miejscach publicznych. Jednocześnie pedagożki i pedagodzy nie mają kompetencji do tego, by powadzić działania edukacyjne z przeciwdziałania mowie nienawiści.

W ramach projektu Grantobiorca zapewni wparcie indywidualne dla kobiet doświadczających przemocy, a także przygotuje działania edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i nauczycielek oraz kobiet. Z infolinii oraz bezpłatnych konsultacji psychologicznych, prawnych, terapeutycznych oraz interwencji kryzysowych skorzysta 120 osób. Kobiety narażone na przemoc wezmą również udział w grupie psychoedukacyjno-rozwojowej. Młodzież, w tym młodzież ze społeczności romskiej, będzie uczestniczyć w zajęciach poświęconych przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Z kolei nauczyciele i nauczycielki wezmą udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia lekcji z przeciwdziałania mowie nienawiści na bazie filmu dla dzieci.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do kobiet doświadczających przemocy, a także do dzieci i młodzieży narażonych na mowę nienawiści oraz kontakt z nienawistnymi treściami. 140 kobiet otrzyma realne wsparcie psychologiczne, prawne, terapeutyczne; wzmocnią one swoją wiarę w siebie, poczucie własnej wartości, sprawczości i wpływu, a także rozwiną umiejętności rozwiazywania konfliktów. Dzieci i młodzież dowiedzą się natomiast, czym jest mowa nienawiści i dyskryminacja, jakie niesie ze sobą skutki i jak można na nią reagować. Nauczyciele i nauczycielki podniosą z kolei swoje kompetencje do prowadzenia zajęć z przeciwdziałania mowie nienawiści w szkołach.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel