fbpx
OpenAir – zdrowe powietrze w klasie
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Katowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 363,00 EUR
Dotacja:
74 363,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
bliscy, dzieci, nauczyciele

Raport „Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim za rok 2019” wskazuje, że prawie 89% populacji aglomeracji górnośląskiej mieszka na obszarze, w którym przekroczone zostały średnie roczne normy pyłów PM2.5. Badania wskazują, że powietrze wewnątrz budynków jest nawet do 100 razy bardziej zanieczyszczone (Kim 2018). Europejski projekt „SINPHONIE – zanieczyszczenie powietrza wnętrza a zdrowie” wykazał, że powietrze wewnątrz polskich szkół ma jedno z najwyższych poziomów stężeń formaldehydu i benzenu w Europie. Taki stan rzeczy może przekładać się na gorszą koncentrację dzieci (Lowe 2018) i wzrost ich nieobecności w szkole (Shendell 2004). Według naszych obserwacji w Polsce brakuje kompleksowego programu badania jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych, który sprawdziłby przyczyny zanieczyszczenia i proponował działania, które mogą mu zapobiegać.

Dzięki współpracy z naszym partnerem – Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM), zaangażujemy 10 szkół z terenu metropolii, w których włączymy nauczyciel(k)i, dzieci i ich rodziców w mierzenie poziomu zanieczyszczenia szkolnego powietrza i wspólnie wypracujemy projekty, które poprawią jego stan. Ze wsparciem osób zainteresowanych tematem jakości powietrza i jego poprawy zrealizujemy wybrane pomysły. GZM weźmie udział w przygotowaniu raportu z naszych badań i realizacji projektów. Przy wsparciu naszego partnera będziemy zabiegać o to, aby przetestowane w ramach projektu rozwiązania znalazły trwałe miejsce w działaniach samorządów w województwie śląskim.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel