fbpx
Opieka ginekologiczna dla osób LGBTQIA
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
LGBT+, pracownicy ochrony zdrowia

Według WHO równy dostęp do opieki zdrowotnej jest jednym z praw człowieka. W Polsce brak jest danych o dostępności opieki ginekologicznej dla osób LGBTQIA. Z naszych pilotażowych badań opinii osób LGBTQIA na temat opieki ginekologicznej wynika, że ponad ⅓ osób ankietowanych doświadczyła lub mogła doświadczyć dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową i/lub orientację psychoseksualną. Zauważamy potrzebę zweryfikowania tych informacji oraz edukowania ginekologów i ginekolożek w zakresie opieki ginekologicznej przyjaznej osobom nieheteronormatywnym i niecisnormatywnym. Konieczność tę potwierdzają wyniki badań prowadzonych przez P. Wonatowską i J. Skonieczną (2015) z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które wskazują na konieczność kształcenia kadry ginekologicznej w zakresie komunikacji z pacjentami (w tym osobami ze społeczności LGBTQIA) i przekazywania wiedzy o ich zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym.
Celem projektu jest analiza stanu opieki ginekologicznej osób LGBTQIA w zakresie jej dostępności i jakości oraz stanu wiedzy wśród specjalistów/ek ginekologii.
Przeprowadzimy 2 badania ankietowe. Pierwsze pozwoli na szerszą analizę obecnej sytuacji osób LGBTQIA i dostępu do opieki ginekologicznej oraz opinii o jakości tych usług. Ankieta będzie rozprowadzana w grupach dedykowanych osobom LGBTQIA w mediach społecznościowych. Drugie skierujemy do ginekologów i ginekolożek – ankietę współtworzoną przez osoby z wykształceniem medycznym w zakresie ginekologii roześlemy drogą internetową poprzez kanały towarzystw ginekologicznych i ogólnodostępne listy placówek.
Stworzymy mapę przyjaznych miejsc świadczenia usług ginekologicznych dla osób LGBTQIA. Przygotujemy webinarium dla personelu medycznego, szkolenia dla studentów kierunków medycznych oraz raport i broszurę dobrych praktyk. W badaniach ankietowych weźmie udział 3000 osób, a 100 medyków i medyczek skorzysta ze wskazówek w codziennej praktyce.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel