fbpx
Opieka ginekologiczna dla osób LGBTQIA
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
LGBT+, pracownicy ochrony zdrowia

Projekt odpowiada na problem dyskryminacji i wykluczenia osób LGBTQIA w dostępie do opieki zdrowotnej w Polsce. Według WHO równy dostęp do opieki zdrowotnej jest jednym z praw człowieka. Brakuje wprawdzie danych o dostępności usług ginekologicznych dla osób LGBTQIA, ale z pilotażowych badań Grantobiorcy wynika, że ponad 1/3 osób ankietowanych doświadczyła lub mogła doświadczyć dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową i/lub orientację psychoseksualną. Ginekologom i ginekolożkom brakuje rzetelnej wiedzy nt. opieki medycznej przyjaznej osobom nieheteronormatywnym i niecisnormatywnym, a także umiejętności komunikacji i przekazywania wiedzy o zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym osób LGBTQIA (potwierdzają to choćby badania P. Wonatowskiej i J. Skoniecznej, 2015).
W ramach projektu przeprowadzono dwa badania ankietowe – wśród społeczności osób LGBTQIA oraz ginekologów i ginekolożek. Na podstawie wyników badań powstał raport oraz broszura, które następnie były dystrybuowane wśród ginekologów i ginekolożek oraz osób LGBTQIA na terenie Małopolski. Popularyzacji wyników raportu służyły również wydarzenia promocyjne i edukacyjne nt. potrzeb osób LGBTQIA w obszarze opieki ginekologicznej i nt. znaczenia sojusznictwa ze strony personelu medycznego. Odbyły się także dwa szkolenia dla osób studiujących na kierunku lekarskim oraz dla ginekologów i ginekolożek.
Badania pozwoliły na uzyskanie diagnozy sytuacji osób LGBTQIA w dostępie do opieki ginekologicznej na terenie Małopolski. Dzięki projektowi udało się uzupełnić lukę informacyjną w zaniedbanej dotychczas dziedzinie zdrowia osób LGBTQIA. Stworzono narzędzia służące równoczesnej edukacji różnych grup w kontekście roli dostępu do inkluzywnej opieki ginekologicznej. Projekt w pierwszej kolejności był skierowany do ginekologów i ginekolożek oraz osób LGBTQIA z Małopolski, ale większość produktów dostępna była także dla szerszej społeczności. Udało się również zainicjować działania na rzecz wewnętrznego wzmacniania społeczności oraz współpracy ze środowiskiem medycznym w celu poszerzania bazy sojuszniczej.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel