fbpx
Opiekun Niewidomego
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Gdynia
Województwo (siedziba):
pomorskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
24 775,00 EUR
Dotacja:
19 235,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
podnoszenie jakości usług / podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z onw
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Od osób z niepełnosprawnością, z którymi kontaktowaliśmy się przed rozpoczęciem projektu wiemy, że opiekunowie/ki osób niewidomych i słabowidzących bardzo często zamiast wspierać w samodzielnym życiu „wyręczają” je w codziennych czynnościach. Zidentyfikowaliśmy pilną potrzebę wyszkolenia opiekunów/ek osób niewidomych/słabowidzących, aby osoby te otrzymywały wartościowe wsparcie odpowiadające ich potrzebom. Aby zapewnić najwyższą jakość szkoleń, postanowiliśmy powierzyć prowadzenie szkoleń osobom z niepełnosprawnością wzroku.
Efektem naszego projektu było przeszkolenie 18 opiekunów/ek z Gdyni, Sopotu i Rumii w profesjonalnej opiece nad osobą z niepełnosprawnością wzroku. Szkolenia były indywidualne (44-48 godzin na osobę) i prowadzili je samorzecznicy/czki z niepełnosprawnością wzroku. Sesje odbywały się w domu osoby prowadzącej oraz w terenie (sklep, transport publiczny, restauracja). Żeby umożliwić innym osobom i organizacjom skorzystanie z naszych doświadczeń, stworzyliśmy pakiet szkoleniowy i udostępniliśmy go na stronie internetowej. Wydrukowaliśmy również broszurę szkoleniową dla opiekunów/ek, rodzin osób z niepełnosprawnością wzroku i podmiotów, które chciałyby przeprowadzić podobne szkolenia. Zorganizowaliśmy również dwa spotkania na temat dostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością wzroku i ich opiekunów/ek.
Dzięki szkoleniom opiekunowie/ki nauczyli się wspierania osób z niepełnosprawnością wzroku w radzeniu sobie z problemami życia codziennego oraz wspierania w wykorzystaniu innych zmysłów niż wzrok. Dzięki projektowi osoby korzystające z wsparcia opiekunów/ek będą mogły liczyć na wsparcie odpowiadające ich potrzebom.
W ramach projektu umożliwiliśmy 4 osobom z niepełnosprawnością wzroku zaangażowanie w samorzecznictwo. Dzięki szkoleniom prowadzonym przez samorzeczników/czki przygotowaliśmy 18 osób do stosowania ulepszonych metod wsparcia odpowiadających potrzebom osób z niepełnosprawnością wzroku. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia samodzielności osób z niepełnosprawnością wzroku i zmniejszenia wykluczenia społecznego tej grupy.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel