fbpx
Osiedle Jazdów – obywatelski model współzarządzania
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
06-02-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
27 000,00 EUR
Dotacja:
27 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania informacyjne, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
decydenci, samorządowcy, społeczność lokalna

Konsultacje społeczne z roku 2014, poświęcone funkcjonowaniu i przyszłości Osiedla Jazdów w Warszawie, pokazały potrzebę wypracowania formuły wspólnego decydowania o kierunkach rozwoju osiedla. Mieszkańcy/nki zgłosili potrzebę zachowania dostępności Osiedla Jazdów dla wszystkich mieszkańców/nek Warszawy oraz szukania rozwiązań dotyczących współzarządzania tą częścią miasta. Potrzeby związane ze znalezieniem takich rozwiązań wykraczają poza aktualnie dostępne narzędzia partycypacyjne jak konsultacje czy budżet partycypacyjny. Uczestniczki/cy konsultacji chcą wypracować długofalowe metody wspólnego zarządzania osiedlem. Współpracując z miastem chcemy zapewnić, aby rozwój Osiedla Jazdów nie był skupiony tylko na działaniach inwestycyjnych i remontowych, ale dotyczył również ważnych społecznie spraw (zmiany klimatu, uczestnictwa w kulturze, problemu wykluczania mniejszości).

Odpowiemy na te potrzeby organizując warsztaty dla społeczności osiedla – organizacji i mieszkańców/nek, aby dopracować wspólną wizję modelu współzarządzania oraz kwestię decyzyjności różnych grup działających na tym terenie. Zorganizujemy konsultacje merytoryczne z ekspert(k)ami miejskich dóbr wspólnych i budowania społeczności oraz konsultacje prawne, aby nasze plany były realne i zgodne z obecnymi regulacjami. W drugim etapie projektu przeprowadzimy co najmniej pięć spotkań warsztatowych z urzędnikami/czkami m.st. Warszawy, na których zaplanujemy długofalową formułę współpracy społeczności Osiedla i miasta. Będziemy monitorować wdrażanie wypracowanych pomysłów i modelu. Stworzymy publikację dotyczącą projektu oraz zorganizujemy ogólnopolską konferencję o miejskim współzarządzaniu, żeby podzielić się naszymi osiągnięciami i rozbudzić dyskusję nad tą formą rozwoju miejskich społeczności.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel