fbpx
Pacjenci Pacjentom – Rozwój Aplikacji i Aspektu Edukacji
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
02-11-2021 - 31-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
118 606,00 EUR
Dotacja:
74 974,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, samorzecznictwo
Grupy docelowe:
osoby chorujące

Pacjenci/tki żyjący z chorobami przewlekłymi są grupą narażoną na różne formy wykluczenia społecznego: dystansowanie się, dewaluację i stereotypizację. Większość zmian w opiece zdrowotnej dotyczy formy praktyk (e-wizyty, teleporady), ale nie zmian paradygmatu myślenia o pacjentach/kach (partner, ekspert przez doświadczenie) czy chorobie, jako posiadającej także wymiar społeczno-psychologiczny. Nie ma rozwiązania oferującego mentoring stały, niezależny od miejsca i skierowany do wszystkich chorujących przewlekle.

Celem projektu jest wzmocnienie pacjentów/ek z chorobami przewlekłymi w zakresie sprawstwa i samorzecznictwa poprzez wymianę doświadczeń między pacjentami jako ekspertami/tkami przez doświadczenie.

Spośród osób korzystających naszej darmowej aplikacji (łączącej osoby doświadczone w chorobie z pacjentami/kami świeżo po diagnozie) wyłonimy Pacjencką Partycypacyjną Grupę Projektową, która zbada i zdiagnozuje potrzeby przedstawicieli/ek społeczności, stworzy moduł samo-edukacyjny dla mentorów/ek (treści i narzędzia dla przyszłych ekspertów/ek, rzeczników/ek i przewodników/czek innych chorych). Zaplanowaliśmy też spotkania służące szukaniu rozwiązań problemów pojawiających się w pracy mentorów/ek, tworzenie materiałów edukacyjnych (mini-przewodników online), tworzenie przez pacjentów/ki oraz ekspertów/ek tekstów na www.pacjencipacjentom.pl oraz Instagramoprzejęcia – długotrwałą kampanię informacyjną (publikację treści dotyczących życia z chorobą przez kolejne grupy pacjenckie).

W bezpośrednich działaniach weźmie udział 50 pacjentów/ek, 15 z nich zaangażuje się w samorzecznictwo.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel