fbpx
Parkowa Kuźnia Ekowolontariatu
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Spółdzielnia Socjalna Zielone Śląskie
Miejscowość (siedziba):
Gliwice
Województwo (siedziba):
śląskie
Partnerzy:
Fundacja Park Śląski, Chorzów, Polska
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-08-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
27 695,00 EUR
Dotacja:
27 695,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
decydenci, seniorzy, społeczność lokalna, wolontariusze

Park Śląski znajdujący się w Chorzowie to jeden z największych parków miejskich w Europie, oaza zieleni pośrodku kilkumilionowej aglomeracji górnośląskiej w najbardziej uprzemysłowionym regionie kraju. Park ten jest bardzo ważny dla mieszkańców/nek regionu i wiele osób angażuje się w działania na jego rzecz. W 2011 roku powstał tu – z inicjatywy samych zainteresowanych – istniejący do dziś wolontariat seniorów/ek. Mimo tego, według badań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, tylko 4% osób starszych z woj. śląskiego działa w jakiejkolwiek organizacji. Bardziej aktywna wolontariacko, jak wynika z naszych obserwacji, jest młodzież, jednak ma ona mały kontakt z naturą.
W odpowiedzi na te problemy stworzyliśmy międzypokoleniowy wolontariat na rzecz ochrony środowiska i Parku Śląskiego. Przeprowadziliśmy cykl warsztatów dla młodzieży i seniorów/ek nt. ochrony przyrody i ekowolontariatu oraz włączyliśmy ich w patrole czystości na terenie Parku Śląskiego czy pielęgnację roślin. Przeprowadziliśmy też internetową ankietę, która badała opinie i pomysły na usprawnienia w Parku Śląskim. W badaniu wzięło udział 100 respondentów.
W ramach podsumowania działań zorganizowaliśmy debatę. Jej uczestnicy/czki mogli podzielić się swoim zdaniem, a także wysłuchać i skonfrontować się z opinią prelegentów/ek. Głównie dyskutowano o bezpieczeństwie, porządku oraz wspólnej odpowiedzialności za park. Naszym partnerem była Fundacja Park Śląski, z którą współpracujemy od 2018 roku. Fundacja dysponowała salami warsztatowymi oraz sprzętem (lornetki, mikroskopy, rowery) potrzebnymi do przeprowadzenia działań w parku. Ponadto Fundacja Park Śląski posiada wszelkie zgody na prowadzenie działalności społecznej na terenie Parku Śląskiego oraz korzystania z jego zasobów.
Z ankiet ewaluacyjnych wiemy, że dzięki warsztatom ich uczestnicy/czki zwiększyli swoją wiedzę m.in. w zakresie zanieczyszczeń powietrza, odpadów i wolontariatu. Ponadto dzięki pracy ekopatroli doszło do większej międzypokoleniowej integracji między uczestni(cz)kami, podniosła się też ich aktywność społeczna.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel