Parkowa Kuźnia Ekowolontariatu
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Spółdzielnia Socjalna Zielone Śląskie
Miejscowość (siedziba):
Gliwice
Województwo (siedziba):
śląskie
Partnerzy:
Fundacja Park Śląski, Chorzów, Polska
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
27 695,00 EUR
Dotacja:
27 695,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
decydenci, seniorzy, społeczność lokalna, wolontariusze

Park Śląski znajdujący się w Chorzowie to jeden z największych parków miejskich w Europie, oaza zieleni pośrodku kilku milionowej aglomeracji górnośląskiej w najbardziej uprzemysłowionym regionie kraju. Park ten jest bardzo ważny dla osób mieszkających w tym regionie i wiele osób angażuje się w działania na jego rzecz. W 2011 roku powstał tu – z inicjatywy samych zainteresowanych – istniejący do dziś wolontariat seniorów/ek. Mimo tego, według badań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej województwa śląskiego, tylko 4% osób starszych działa w jakiejkolwiek organizacji. Z drugiej strony, według naszych obserwacji, młodzież jest bardziej aktywna wolontariacko, jednak ma mały kontakt z naturą.
W odpowiedzi na te problem stworzymy międzypokoleniowy wolontariat na rzecz ochrony środowiska i Parku Śląskiego. Przeprowadzimy cykl warsztatów dla młodzieży i seniorów/ek z ochrony przyrody oraz włączymy ich w patrole czystości na terenie Parku Śląskiego. Przeprowadzimy badania zanieczyszczenia powietrza oraz wpływu działalności sąsiednich miast na faunę i florę parku. Uczestnicy/czki warsztatów, w ramach cotygodniowych eko-patroli, będą przez cały rok badać zanieczyszczenie parku oraz wykonywać prace takie jak pielęgnacja roślin oraz dokarmianie zwierząt. Działanie wolontariuszy/ek oraz wnioski z ich obserwacji będą na bieżąco zgłaszane władzom miast.
Naszym partnerem będzie Fundacja Park Śląski, z którą współpracujemy od 2018 roku. Fundacja dysponuje salami warsztatowymi oraz sprzętem (lornetki, mikroskopy, rowery) potrzebnymi do przeprowadzenia działań w parku. Ponadto Fundacja Park Śląski posiada wszelkie zgody na prowadzenie działalności społecznej na terenie Parku Śląskiego oraz korzystania z jego zasobów.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel