fbpx
PLogging Team: biegaMy dla czystej Polski!
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Niskowa
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
29 820,00 EUR
Dotacja:
26 820,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania informacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
kobiety, mężczyźni, młodzi dorośli, młodzież

Według badań przeprowadzonych przez Lasy Państwowe problem zaśmiecania terenów zielonych jest w Polsce ogromny. Tylko w 2019 roku na sprzątanie lasów zostało wydane 19 milionów złotych. Zdarza się, że sami biegacze/ki dodatkowo zaśmiecają środowisko, zostawiając za sobą na przykład butelki po napojach. Z tego powodu chcieliśmy wypromować w Polsce plogging, czyli połączenie biegania i zbierania śmieci. Ten sport jest dość popularny w krajach skandynawskich, ale w Polsce dotychczas był nieznany.

Przeprowadziliśmy więc ogólnopolską kampanię online promującą plogging, eko-bieganie oraz ochronę środowiska. Skierowana była ona głównie do biegaczy/ek, osób organizujących biegi w Polsce oraz władz samorządowych organizujących wydarzenia sportowe. Podczas Festiwalu Biegowego w Piwnicznej-Zdroju, czyli jednej z największych imprez biegowych w Polsce promowaliśmy ideę ploggingu, a także przeprowadziliśmy tam działania edukacyjne o eko-bieganiu. Przeprowadziliśmy akcję ploggingową podczas czterech [czy na pewno tyle?] biegów. Nie liczył się tutaj najlepszy czas, tylko jogging połączony ze zbieraniem śmieci.

Dzięki działaniom projektowym udało nam się zwiększyć wiedzę uczestników/czek imprezy biegowej na temat ochrony środowiska oraz ekologicznego podejścia do uprawiania sportu. Dzięki akcjom ploggingowym podczas biegów, udało nam się bardziej rozpowszechnić ten rodzaj aktywności w Polsce co potwierdzają relacje i zdjęcia z aplikacji biegowej, którą stworzyliśmy.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel