Podróż wrocławskich dzieci do demokracji i praw obywatelskich
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-08-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
26 865 EUR
Dotacja:
25 500 EUR
Zasięg:
lokalny

Czy dzieci mają prawa obywatelskie, a jeśli tak, to jakie? A może „dzieci i ryby głosu nie mają”? Kiedy stajemy się obywatel(k)ami? Według naszych obserwacji w świadomości zbiorowej terminy “obywatelstwo” i „demokracja” kojarzą się zazwyczaj z osobami pełnoletnimi. Zbyt często zdarza się, że dzieci nie są traktowane serio, a edukacja obywatelska najmłodszych w Polsce nie jest wystarczająca i wymaga wsparcia.

Wspólnie z największymi wrocławskimi placówkami zajmującymi się opieką nad dziećmi (Przedszkolem nr 56 „Niezapominajka” oraz Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania) oraz norweską organizacją non-profit Bjerkaker LearningLab udowodnimy, że obywatel(k)ami jesteśmy od najmłodszych lat. Pokażemy przedszkolakom, że mogą mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość oraz, że w przyszłości staną się pełnoprawnymi obywatel(k)ami i będą współdecydować o sprawach miasta, regionu, kraju i Europy. Zainicjujemy powstanie Rady Dzieci demokratycznie wybranej przez co najmniej 150 przedszkolaków. Uczestniczące w projekcie dzieci z pomocą wychowawczyń/ców przygotują m.in. spektakl z okazji Dnia Niepodległości, napiszą listy do parlamentarzystów/ek i spotkają się z weteran(k)ami. Przy współpracy Bjerkaker LearningLab dla 30 wrocławskich nauczycieli i nauczycielek zorganizujemy warsztaty na temat uczenia małych dzieci o zasadach demokracji. Z myślą o rodzicach wydamy broszurę na ten temat.

Zaproszone do współpracy przy realizacji projektu wrocławskie instytucje udostępnią nam przestrzeń do działania oraz zrekrutują młodych uczestników/czki, natomiast organizacja Bjerkaker LearningLab, dzięki dużemu doświadczeniu w realizacji projektów społecznych w obszarze edukacji, wesprze nasz projekt od strony merytorycznej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel