fbpx
Podróż wrocławskich dzieci do demokracji i praw obywatelskich
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-08-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
26 865,00 EUR
Dotacja:
25 205,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania rzecznicze, partycypacja obywatelska, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
dzieci, nauczyciele, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Czy dzieci mają prawa obywatelskie, a jeśli tak, to jakie? A może „dzieci i ryby głosu nie mają”? Kiedy stajemy się obywatel(k)ami? Według naszych obserwacji w świadomości zbiorowej terminy “obywatelstwo” i “demokracja” kojarzą się zazwyczaj z osobami pełnoletnimi. Zbyt często zdarza się, że dzieci nie są traktowane serio, a edukacja obywatelska najmłodszych w Polsce nie jest wystarczająca i wymaga wsparcia.

Wspólnie z największymi wrocławskimi placówkami zajmującymi się opieką nad dziećmi (Przedszkolem nr 56 “Niezapominajka” oraz Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania) oraz norweską organizacją non-profit Bjerkaker LearningLab udowodniliśmy, że obywatel(k)ami jesteśmy od najmłodszych lat. Pokazaliśmy przedszkolakom, że mogą mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Zainicjowaliśmy powstanie Rady Dzieci oraz zorganizowaliśmy do niej głosowanie, w której wzięło udział około 150 przedszkolaków. Uczestniczące w projekcie dzieci z pomocą wychowawczyń/ców przygotowały m.in. spektakl z okazji Dnia Niepodległości, napisały listy do posłów/posłanek i europarlamentarzystów/ek oraz wzięły udział w wizytach studyjnych w Warszawie (Senat, Ambasada Francji, Pałac Prezydencki) i Wrocławiu (Rada Miasta, TV Echo, jednostka wojskowa). Przy współpracy Bjerkaker LearningLab dla 30 wrocławskich nauczycieli i nauczycielek zorganizowaliśmy warsztaty na temat uczenia małych dzieci o zasadach demokracji i prawach obywatelskich. Z myślą o rodzicach wydaliśmy broszurę na ten temat. Zaproszone do współpracy przy realizacji projektu wrocławskie instytucje udostępniły nam przestrzeń do działania oraz zrekrutowały młodych uczestników/czki, natomiast organizacja Bjerkaker LearningLab, dzięki dużemu doświadczeniu w realizacji projektów społecznych w obszarze edukacji, wsparła nasz projekt od strony merytorycznej.

Z relacji wychowawczyń dowiedzieliśmy się, że dzieci były bardzo zaangażowane w trakcie kampanii, jak i podczas samego głosowania. Z wielką powagą do tego podeszły, a w grupach można było słyszeć rozmowy na temat kandydatów i kandydatek, głosowania czy demokracji. Z ankiet ewaluacyjnych wiemy, że warsztaty zwiększyły kompetencje nauczycieli/ek na tematy związane z nauczaniem o demokracji i postawach obywatelskich.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel