fbpx
Pokój na Itace – międzypokoleniowy cykl działań kulturalnych
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
60 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, samorzecznictwo
Grupy docelowe:
seniorzy, społeczeństwo
Strona www:

Dostrzegamy dwa ważne zjawiska – postępujące marginalizowanie problematyki senioralnej oraz wzrastający strach przed starzeniem się i odchodzeniem. Mają na to wpływ m.in. źle prowadzona polityka społeczna i opiekuńcza (m.in. brak rozwiniętej medycyny senioralnej oraz nagłaśnianie tylko najcięższych przypadków, co przekłada się na strach przed starością) a także polityka kulturalna i ekonomiczna, w której coraz bardziej liczy się człowiek silny, zdrowy, piękny i wydajny, a wartość ludzi starszych jest niedoceniana.
Celem projektu jest stworzenie wzorca działań artystycznych przeciwdziałających wykluczeniu osób starszych ze sfery sztuki nowoczesnej i życia społecznego w Polsce a także realny dialog pomiędzy pokoleniami.
Wystawimy międzypokoleniową operę współczesną skomponowaną przez Sławomira Wojciechowskiego według libretta Przemysława Klonowskiego, która porusza delikatną tematykę odchodzenia, przemijania ale też odrzucenia. W treści opery nawiązujemy do mitów starożytnych bohaterów i ich dalszych losów. Dostrzegamy paralele z losem bohaterów scen teatralnych i muzycznych, którzy po latach schodzą ze scen, jednocześnie nie tracąc swego talentu i kreatywności, które mogłyby być nadal wykorzystywane w sferze sztuki.
Praca nad operą odbywać się będzie w Domu Aktora Weterana Scen Polskich w Skolimowie (partner w projekcie) z udziałem aktorów-seniorów i artystów współczesnych. Pierwszy etap zakłada rozmowy z artyst(k)ami na temat ich doświadczeń, pasji, problemów i opinii o życiu artysty-seniora, próby, wspólne czytanie tekstów, dyskusje i wykonanie nagrań filmowych i dźwiękowych. Wyprodukujemy film dokumentalny na temat współpracy artystycznej z artystami – seniorami przybliżający portrety bohaterów, ich refleksje o życiu poza sceną. Elementy nagrań filmowych stanowić będą także video-scenografię opery.
Działania artystyczne zwrócą uwagę artystów/ek i społeczeństwa na pomijanie tematyki starzenia się i ageizmu we współczesnej sztuce. Premierę opery obejrzy ok. 100 osób. Ze względu na wyjątkowość miejsca premiery – Muzeum Królikarnia oraz założenie bliskiego kontaktu z wykonawcami – tzw. wejście w rolę bliskiego obserwatora wydarzeń – planujemy powtórzenie spektaklu następnego dnia. Film zostanie bezpłatnie udostępniony w internecie i będzie szeroko promowany.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel