fbpx
(Po)łączą nas góry! Razem rozwijamy turystykę społeczną
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Świdnica
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 30-10-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
80 304,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
nowe metody i standardy świadczenia usług, opieka wytchnieniowa / mieszkania wspomagane, samorzecznictwo, włączanie odbiorców usług w ich projektowanie i audyt oraz w testowanie nowych rozwiązań
Grupy docelowe:
opiekunowie osób zależnych, osoby z niepełnosprawnością

Badanie „Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych” Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pokazało, że w 2018 roku w przynajmniej jednym wyjeździe turystycznym uczestniczyło jedynie 23% osób z niepełnosprawnością. Przyczyną tego jest nie tylko brak potrzebnego sprzętu i infrastruktury, ale też łatwo dostępnego źródła informacji na temat dostępności szlaków. W Polsce działa coraz więcej inicjatyw świadczących usługi z zakresu turystyki społecznej oraz powstają programy dedykowane opiece wytchnieniowej. Jednak te obszary rozwijają się obok siebie, zamiast tworzyć wspólne koszyki usług.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności turystyki górskiej dla osób z niepełnosprawnościami, a także uznanie jej za formę opieki wytchnieniowej.
Uczestników projektu oraz wolontariuszy przygotujemy do zadań w projekcie, a osoby z niepełnosprawnościami, rodziców i opiekunów/ki obejmiemy także opieką mentorską. Osoby z niepełnosprawnością razem z wolontariuszami i instruktorami zinwentaryzują dostępne trasy górskie w Sudetach (ok. 300 km; opis, zdjęcia), będą również odbywać praktyki przy obsłudze administracyjnej i promocyjnej projektu. Opiekunów/ki zaangażujemy w działania samorzecznicze, adresowane do lokalnych samorządów (opieka wytchnieniowa) oraz na forum publicznym podczas regionalnych i ogólnopolskich wydarzeń (turystyka społeczna). Zorganizujemy 10 spotkań sieci podmiotów działających w obszarze turystyki społecznej i opieki wytchnieniowej oraz wizyty studyjne z ich udziałem.
W działaniach weźmie udział 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością, 8 opiekunów/ek dzieci z niepełnosprawnością, 40 wolontariuszy oraz 10 osób z samorządów (udział w sieciowaniu).
Dzięki projektowi powiększą się możliwości samodzielnego korzystania z turystyki społecznej przez osoby z niepełnosprawnościami. Powstanie strona internetowa opisująca 15 tras górskich, która ułatwi podmiotom oferującym opiekę wytchnieniową uwzględnienie w niej turystyki górskiej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel