fbpx
Powołanie Rady Konsumenckich Organizacji Pozarządowych i rzecznictwo dla sektora
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Partnerzy:
Stowarzyszenie Euro-Concret, Wrocław, Polska
Okres realizacji:
01-04-2021 - 29-02-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
136 904,00 EUR
Dotacja:
136 904,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

Problemem organizacji z obszaru ochrony praw konsumentów jest brak możliwości zapewnienia im stabilnej sytuacji finansowej i uniezależnienia się od finansowania opartego na realizacji projektów. Utrudnia to znacznie długofalowy rozwój pomocy i usług konsumenckich. Rola organizacji jest istotna, bo ½ rzeczników konsumentów, pomagających konsumentom, pracuje najwyżej na 0,5 etatu. W efekcie konsumenci w Polsce nie mają wystarczającego wsparcia instytucjonalnego w przypadku sporu z przedsiębiorcą.
Projekt ma poprawić system ochrony konsumentów poprzez stworzenie mechanizmu zapewniającego stabilność finansową, a tym samym wzmocnienie konsumenckich organizacji pozarządowych. Dzięki temu konsumenci będą mogli bardziej skorzystać z działań organizacji.
Projekt składa się z dwóch działań:
1) przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który zakłada stworzenie funduszu finansującego organizacje pozarządowe chroniące konsumentów oraz przeprowadzenie lobbingu, aby wdrożyć przygotowany projektu nowelizacji. Utworzenie funduszu da organizacjom stabilność finansową, rozwój i rozszerzenie działalności, co wzmocni ochronę konsumentów w Polsce,
2) powołanie Rady Konsumenckich Organizacji Pozarządowych, składającej się z ok. 10 organizacji działających w obszarze praw konsumenta. Będzie ona pełnić funkcję rzecznika interesów organizacji konsumenckich, świadczyć wsparcie i reprezentować sektor. Istnienie RKOP wzmocni pozycję organizacji, a tym samym konsumentów.
Projekt realizowany jest razem ze Stowarzyszeniem Euro-Concret, doświadczonym we wzmacnianiu potencjału organizacji pozarządowych, co zwiększy efektywność podejmowanych w ramach projektu działań. Siłą Stowarzyszenia Aquila jest natomiast doświadczenie „branżowe”. Realizacja projektu w partnerstwie jest ważna ze względu na jego dwojaki charakter: legislacyjny i wzmacniający sektor organizacji konsumenckich.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel