fbpx
Pozytywnie o edukacji antydyskryminacyjnej
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
15-11-2020 - 15-09-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, młodzież, nauczyciele

Publikacje organizacji pozarządowych i ośrodków uniwersyteckich wskazują na stale rosnący poziom uprzedzeń i mowy nienawiści w społeczeństwie polskim. Osoby należące do mniejszości doświadczają przemocy fizycznej i słownej zarówno w szkołach, jak w cyberprzestrzeni. Tymczasem szkoły wycofują się z edukacji antydyskryminacyjnej pod wpływem wypowiedzi przedstawicieli władzy i perswazyjnych działań niektórych organizacji.

Projekt obejmuje serię warsztatów, webinariów i kursy online dla osób zainteresowanych realizacją zajęć z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, a także warsztaty metoda Loesje przeznaczone dla młodzieży. Działania adresowane bedą do osób z całej Polski, ale w kursach online priorytet będą miały osoby z mniejszych miejscowości. Projekt zakłada kampanię informacyjną, która będzie promować pozytywny wizerunek edukacji antydyskryminacyjnej oraz osób ją prowadzących, a także publikowanie treści edukacyjnych w mediach społecznościowych.

W ramach projektu ponad 700 osób rozwinie swoje kompetencji w dziedzinie edukacji antydyskryminacyjnej. Jednocześnie projekt wpłynie na poprawę wizerunku edukacji antydyskryminacyjnej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel