Pracownia Empatycznych Relacji i Inicjatyw
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
09-12-2020 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
27 000 EUR
Dotacja:
27 000 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna

Projekt kierujemy do mieszkańców/ek trzech dzielnic Łodzi: Polesia, Śródmieścia i Widzewa. Według badań z 2016 r., osoby mieszkające na tych obszarach mierzą się z wieloma problemami społecznymi i charakteryzują się niską aktywnością obywatelską. Nasze doświadczenia wskazują, że zjawisko to związane jest z niepewnością siebie, niskimi umiejętnościami budowania stałych relacji z innymi oraz brakiem poczucia wpływu na otoczenie.

Odpowiadając na ten problem, zorganizujemy cykl warsztatów o rozwoju osobistym połączonych z edukacją obywatelską. Warsztaty będziemy prowadzić w nurcie Porozumienia bez Przemocy (NVC) i zaprosimy na nie działające już organizacje pozarządowe w Łodzi. W spotkaniach weźmie udział 48 osób mieszkających w tym mieście, zwłaszcza na obszarach wymienionych dzielnic. Warsztaty odbędą się w sześciu grupach. Ich uczestnicy/czki stworzą pomysły własnych inicjatyw i otrzymają od nas wsparcie w ich realizacji w swoim lokalnym środowisku. Projekt zakończymy prezentacją i ewaluacją projektów zrealizowanych przez te osoby.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel