fbpx
Pracownia Empatycznych Relacji i Inicjatyw
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
09-12-2020 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
27 000,00 EUR
Dotacja:
26 349,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna

Projekt był skierowany do mieszkańców i mieszkanek trzech dzielnic Łodzi: Polesia, Śródmieścia i Widzewa. Według badań z 2016 roku, osoby mieszkające na tych obszarach mierzą się z wieloma problemami społecznymi i charakteryzują się niską aktywnością obywatelską. Nasze doświadczenia wskazywały, że zjawisko to związane jest z niewielką pewnością siebie, niskimi umiejętnościami budowania stałych relacji z innymi oraz brakiem poczucia wpływu na otoczenie.

Odpowiedzieliśmy na te problemy, realizując cykl warsztatów o rozwoju osobistym połączonych z edukacją obywatelską. Warsztaty były prowadzone w nurcie Porozumienia bez Przemocy. Zaprosiliśmy na nie również działające już organizacje pozarządowe w Łodzi. Zrekrutowani mieszkańcy i mieszkanki stworzyli pomysły własnych inicjatyw i otrzymali od nas wsparcie w ich realizacji w swoim lokalnym środowisku. Projekt zakończyliśmy prezentacją i ewaluacją projektów zrealizowanych przez te osoby.

Dzięki projektowi udało nam się zaktywizować 48 mieszkańców i mieszkanek Łodzi. Ankiety i rozmowy, które przeprowadziliśmy wskazały, że osoby zaangażowane stały się bardziej otwarte i tolerancyjne wobec innych osób oraz są uważniejsze na potrzeby swojego otoczenia. Uczestnicy i uczestniki dowiedzieli się także, w jaki sposób przeciwdziałać wypaleniu oraz podnieść poziom motywacji osób angażowanych w inicjatywy.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel