fbpx
Prawa człowieka i biznes – Dialog społeczny post-COVID19
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Czestochowa
Województwo (siedziba):
śląskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
25-11-2020 - 28-02-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
32 048,00 EUR
Dotacja:
32 048,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania informacyjne, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych
Grupy docelowe:
decydenci, społeczeństwo

Kryzys ekonomiczny spowodowany pandemią Covid-19 uwidocznił problem niepewności pracy i ochrony socjalnej pracownic/ków. Kryzys ten pokazuje braki w istniejących regulacjach prawnych dotyczących obowiązku ochrony praw człowieka przez państwo, zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka zgodnie z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2011 r.

Odpowiadamy na ten problem tworząc nowy model dialogu społecznego umożliwiający konstruktywne zaangażowanie obywateli/ek w dyskusję o kształcie państwa, zwłaszcza kwestii ram regulujących rynek pracy i odpowiedzialność biznesu za naruszenia praw człowieka. Inspirujemy się islandzkim doświadczeniem procesu konstytucyjnego, tworzenia “nowej umowy społecznej” i odbudowy zaufania do państwa po kryzysie 2008 roku, dlatego jako partnera wybraliśmy ekspertów/ki z Uniwersytetu Islandzkiego, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w tworzenie islandzkich rozwiązań, a teraz wesprą nas w podobnych działaniach w Polsce.

Wspólnie z organizacjami tworzącymi Koalicję CSR Watch Polska opracujemy rekomendacje do Krajowego Planu Działań dot. Biznesu i Praw Człowieka, stworzymy raport dotyczący dotychczasowych wdrożeń wytycznych ONZ, raport na temat obywatelskiego procesu tworzenia “nowej umowy społecznej” na Islandii oraz dokument dotyczący nowego modelu dialogu społeczno-obywatelskiego. Model, któremu nadaliśmy nazwę #deliberateria, przetestujemy prowadząc pilotażowe konsultacje społeczne w 3 miastach włączając w nie ich mieszkańców i mieszkanki, w tym przedstawicieli lokalnych ciał doradczych i opiniujących, takich jak: Rady Pożytku Publicznego, Rady Seniorów, Młodzieżowe Rady Miasta czy Powiatowe Rady Rynku Pracy. Jako inspirację, wykorzystamy metodę panelu obywatelskiego, aby wspólnie porozmawiać o rekomendacjach dotyczących Krajowego Planu Działań dot. Biznesu i Praw Człowieka. Na koniec, stworzymy e-publikację z założeniami nowego modelu konsultacji.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel