fbpx
Prawa człowieka i biznes – Dialog społeczny post-COVID19
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Czestochowa
Województwo (siedziba):
śląskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
25-11-2020 - 28-02-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
32 048,00 EUR
Dotacja:
32 048,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania informacyjne, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych
Grupy docelowe:
decydenci, społeczeństwo

Wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące biznesu i praw człowieka jasno określają odpowiedzialność przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka. Niestety, krajowe regulacje prawne, które powinny chronić pracowników i określać ramy postępowania dla biznesu, nie są w pełni zgodne z ww. wytycznymi i często nie odpowiadają na bieżące potrzeby. Kryzys ekonomiczny spowodowany pandemią COVID-19 jeszcze bardziej uwidocznił te rozbieżności, jednocześnie pokazując brak odpowiednich form dialogu do wspólnego poszukiwania rozwiązań.
Naszą odpowiedzią na ten problem było stworzenie nowego modelu dialogu społecznego, o nazwie #deliberateria, umożliwiającego zaangażowanie obywateli_ek w dyskusję dotyczącą spraw dla nich ważnych oraz w demokratyczne podejmowanie decyzji. Przetestowaliśmy go podczas pilotażowych konsultacji w 3 miastach: Poznaniu, Częstochowie i Przemyślu, podczas których osoby uczestniczące w nich, w tym osoby zaangażowane w prace lokalnych ciał doradczych i opiniujących, zmierzyły się z trudnymi pytaniami dot. poszanowania praw człowieka przez przedsiębiorstwa i wypracowały rekomendacje dla polskiego rządu.
Rekomendacje te, podobnie jak i wyniki specjalnie stworzonej ankiety online (kampania informacyjna na jej temat dotarła do 300 000 osób), uwzględniliśmy podczas prac nad opracowanymi wspólnie z organizacjami tworzącymi Koalicję CSR Watch Polska rekomendacjami do 2. Krajowego Planu Działań dot. Biznesu i Praw Człowieka. Stworzyliśmy także raport dotyczący dotychczasowych wdrożeń Wytycznych ONZ. Dzięki nam, głos zainteresowanych tematem obywateli_ek oraz organizacji pozarządowych dotarł do organów polskiego rządu.
Nasze doświadczenia z projektu podsumowaliśmy w e-publikacji poświęconej deliberaterii – swoistej instrukcji prowadzenia dialogu przy wykorzystaniu tej formy, którą kierujemy do wszystkich zainteresowanych kondycją dyskusji publicznej i jakością dialogu w Polsce.
Przystępując do projektu, inspirowaliśmy się islandzkim procesem konstytucyjnym z 2008 r., dlatego jako partnera wybraliśmy ekspertów_ki z Uniwersytetu Islandzkiego, którzy byli weń bezpośrednio zaangażowani. Przy współpracy z partnerem zorganizowaliśmy m.in. międzynarodową konferencję, na której rozmawialiśmy o metodach i wadze demokracji deliberacyjnej i dialogu społecznego a także seminarium o partycypacji młodzieży, które skierowaliśmy do osób pracujących z młodymi osobami w Polsce, poszerzając ich wiedzę o możliwościach angażowania młodzieży i metodach partycypacji.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel