fbpx
Praworządność Wspólna Sprawa
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-10-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 398,00 EUR
Dotacja:
74 398,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania służące zmniejszaniu polaryzacji społecznej, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych
Grupy docelowe:
przedstawiciele zawodów prawniczych, społeczeństwo

Z badań Centrum Badania Opinii Społecznej z 2016 roku wynika, że wiele Polaków i Polek ma niewielką wiedzę o praworządności. Jednocześnie w 2020 roku Polska w rankingu Freedom House spadła do kategorii niepełnych demokracji, ponadto znalazła się na liście 30 państw (obok Chin czy Rosji), sporządzonej przez magazyn VICE, w których rządzący wykorzystują sytuację pandemii koronawirusa dla własnych korzyści politycznych oraz ograniczania i łamania praw obywateli/ek. Badania Światowego Forum Ekonomicznego (2017-2018) pokazały, że Polska wypada źle na tle innych krajów europejskich jeśli chodzi o niezależność wymiaru sprawiedliwości od wpływów politycznych. Niestety, z naszych obserwacji wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości, ani żadna instytucja publiczna nie podejmuje żadnych działań edukacyjnych w zakresie praworządności, praw człowieka czy reformy i zmian w sądownictwie.

Odpowiemy na te problemy organizując ogólnopolskie warsztaty z elementami debatowania dla osób o różnych poglądach, w czasie których porozmawiamy o prawie jako wspólnej wartości. Uczestnicy/czki wypracują wizję nowoczesnych sądów i porozmawiają o ich niezależności, uczciwości i transparentności z sędziami. Najaktywniejsi uczestnicy/czki, z naszym wsparciem, stworzą lokalne Kluby PWS “Praworządność Wspólna Sprawa”, w ramach których zaproszą inne zainteresowane osoby na cykliczne rozmowy o praworządności i reformie sądownictwa. Z przeprowadzonych rozmów i warsztatów zbierzemy wnioski i wypracowane wizje, które opublikujemy jako oddolne rekomendacje obywateli/ek dotyczące sądownictwa w Polsce. Stworzymy poradnik dla edukatorów/ek i rodziców o tym jak rozmawiać, edukować i angażować społeczność lokalną w tematykę praworządności, praw człowieka i sądownictwa.

Naszym partnerem jest Stowarzyszenie “Samorządy dla Polski”, które zrzesza osoby zaangażowane w samorządy w całej Polsce i ma doświadczenie w promowaniu zasad demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Nas wesprze w promocji projektu i organizacji warsztatów.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel