fbpx
Program aktywizacji obywatelskiej „Akademia Mistrzostwa Społecznego”
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-05-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
87 500,00 EUR
Dotacja:
87 500,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania służące zmniejszaniu polaryzacji społecznej, rozmowa mimo różnic
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, młodzież, społeczność lokalna

Według badań Centrum Badań Opinii Społecznej prawie połowa młodych uważa, że nie ma wpływu na sprawy dotyczące ich najbliższego otoczenia. Jednocześnie w Białymstoku, gdzie działamy obserwujemy polaryzację społeczeństwa, np. negatywne nastawienie młodych wobec ludzi o innych poglądach można było zauważyć w reakcjach na Marsz Równości w Białymstoku w 2019 roku lub na marszach środowisk nacjonalistycznych w Hajnówce w 2020 roku. Z naszego doświadczenia wynika, że młodzież docenia nasze dotychczasowe działania edukacyjne i chce się w nie więcej angażować.

Zorganizujemy dla młodzieży z Białegostoku trwający około roku program rozwojowy o wzmacnianiu swojej sprawczości i samostanowieniu oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy. Częścią programu będą zajęcia o wartości różnorodności społecznej i podstawowych zagadnieniach edukacji obywatelskiej, takich jak np. rozwijanie umiejętności liderskich czy dotyczących komunikacji mimo różnic. Połowa zajęć w cyklu będzie prowadzona przez stałą parę trenerską, która będzie zapewniała wsparcie także pomiędzy spotkaniami. Każda z 2 grup uczestniczących w projekcie zaplanuje jedną akcję obywatelską, włączając lokalną społeczność. Zorganizujemy także wyjazdy studyjne do ogólnopolskich i lokalnych organizacji pozarządowych, działających w obszarze np. praw człowieka, ekologii czy partycypacji gdzie młodzież dowie się więcej o aktywności obywatelskiej. Aby przećwiczyć zdobyte umiejętności w praktyce młodzież zorganizuje w wakacje z pomocą pary trenerskiej “Wyprawę obywatelską”, która będzie wyjazdem edukacyjnym z aktywnościami wymyślonymi przez uczestników i uczestniczki. Celem wyjazdu będzie integracja oraz rozwój samodzielności i wiary w siebie osób młodych.

Naszym partnerem jest Furuset Idrettsforening, organizacja działająca w Oslo, która zajmuje się wspieraniem młodzieży zagrożonej wykluczeniem. Pojedziemy do nich i zaprosimy ich do nas, żeby wymienić się doświadczeniami i metodami pracy z młodzieżą.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel