fbpx
Przepisem w smog!
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Rybnik
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
42 195,00 EUR
Dotacja:
41 135,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania interwencyjne, działania strażnicze
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, decydenci, społeczeństwo

Osoby mieszkające w wielu regionach w Polsce oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii Europejskiej (UE). Na liście Światowej Organizacji Zdrowia z 2018 roku wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE aż 36 to polskie miasta. Zły stan powietrza bezpośrednio wpływa na stan zdrowia osób w Polsce. Jednocześnie wiele osób i służb miejskich nie wie jakie są możliwości i narzędzia prawne interwencji w sytuacjach zanieczyszczania środowiska.
Do projektu zaprosimy aktywistów/ki z 5 województw najbardziej dotkniętych problemem smogu. Na pierwszym spotkaniu osoby te wymieniają się wiedzą, doświadczeniami z prowadzonej działalnością i metodami swojej pracy. Zorganizujemy cykl szkoleniowo-doradczy, podczas których omówimy narzędzia prawne, metody i techniki badawcze, prawo i uchwały antysmogowe. Przeprowadzimy także monitoring obywatelski – w 100 gminach z minimum 5 województw zbadamy efektywność centrów zarządzania kryzysowego w systemie ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza oraz zaangażowanie instytucji samorządowych i państwowych w działania na rzecz poprawy jakości powietrza. W nasze działania włączymy straż pożarną i urzędy nadzoru budowlanego z tych gmin, aby skuteczniej interweniować w przypadkach zanieczyszczania powietrza. Przeprowadzimy również kampanię w wybranych województwach o tym jak wykorzystywać narzędzie prawne jakim jest administracyjny nakaz wymiany kotła węglowego. Jest to mało znana procedura, którą rozpowszechnimy zaczynając 25 postępowań w 5 województwach. Na koniec przeprowadzimy kampanię obywatelskiej edukacji antysmogowej, podczas której zaprosimy mieszkańców/nki z tych województw do dyskusji o wymianie kotłów węglowych i trudnościach z tym związanych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel