fbpx
Przez Żywą Bibliotekę do poszanowania godności i praw człowieka
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
27 000,00 EUR
Dotacja:
25 813,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania strażnicze
Grupy docelowe:
osoby w kryzysie bezdomności, społeczność lokalna

O rosnącej w ciągu ostatnich lat mowie nienawiści i agresji z nienawiści wobec różnych grup społecznych alarmują choćby organizacje pozarządowe i media. W Polsce szczególnie narażone są osoby LGBT+, uchodźczynie i uchodźcy, mniejszości religijne. W warunkach postępującej radykalizacji postaw społeczeństwo szybko się polaryzuje i traci zdolność do dialogu. O skali problemu świadczą choćby nienawistne reakcje na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. Brakuje okazji do spotkania i do pogłębionej rozmowy z tzw. „wyobrażonym obcym”, które stanowiłoby zaczątek zmiany postaw. Tymczasem jednym z działań edukacyjnych, które służą budowaniu dialogu w przestrzeni publicznej, jest Żywa Biblioteka, czyli przestrzeń bezpośredniego kontaktu i rozmowy z osobami reprezentującymi grupy szczególnie narażone na dyskryminację.
W ramach projektu przeprowadzono pięć Żywych Bibliotek w Warszawie (w tym trzy online i dwie w przestrzeni publicznej). Pilotażowa Żywa Biblioteka skierowana była do studentów i studentek psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, z kolei we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej zorganizowano pierwsze w Polsce Święto Żywej Biblioteki. W sumie, jako Czytelnicy i Czytelniczki, wzięły w nich udział 154 osoby. W samą organizację wydarzeń zaangażowało się około 70 osób, znaczna część jako Żywe Książki. W ramach projektu przeprowadzono również szereg warsztatów rozwojowych i podnoszących kompetencje osób angażujących się w przygotowanie Żywych Bibliotek. Grantobiorca zorganizował także warsztaty storytellingowe rozwijające umiejętności komunikacyjne osób w kryzysie bezdomności ze schroniska Emaus, Cafe Żytnia oraz z Fundacji Po Drugie. Opracowano również raport z analizy dostępnych publikacji oraz dokumentów regulujących funkcjonowanie instytucji samorządowych pod kątem zawartych tam zapisów antydyskryminacyjnych.
Projekt przyczynił się do upowszechnienia idei Żywej Biblioteki w Warszawie, zwłaszcza wśród młodych osób. Kilkadziesiąt osób rozwinęło swoje kompetencje w zakresie organizowania i uczestniczenia w Żywej Bibliotece, a także z pracy z osobami z grup narażonych na wykluczenie. 154 osoby odbyły w sumie kilkaset rozmów z przedstawicielkami i przedstawicielami grup doświadczających dyskryminacji i uprzedzeń. Osoby te podniosły swoją świadomość zagrożeń wynikających z mowy nienawiści. Grantobiorca liczy również na dalszą współpracę z partnerami, w tym z uczelniami wyższymi, które zainteresowały się ideą Żywych Bibliotek.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel