Przez Żywą Bibliotekę do poszanowania godności i praw człowieka
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
27 000 EUR
Dotacja:
27 000 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania strażnicze
Grupy docelowe:
osoby w kryzysie bezdomności, społeczność lokalna

O zwieszającej zwiększającej się w ciągu ostatnich lat nietolerancji, agresji i naruszaniu praw człowieka alarmują raporty badawcze i doniesienia prasowe. Negatywne emocje, które się pojawiają, wyostrzają podziały, i stają się fundamentem dla poczucia krzywdy lub wyższości. Jako społeczeństwo stajemy się coraz bardziej podzieleni, niezdolni do dialogu. Jednym z przedsięwzięć, które służą budowaniu dialogu w przestrzeni publicznej jest żywa Żywa bibliotekaBiblioteka.

Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie 5 Żywych Bibliotek w Warszawie, w których weźmie udział 200 osób. Żywa Biblioteka to przestrzeń bezpośredniego kontaktu i rozmowy z osobami reprezentującymi grupy mniejszościowe lub narażone na dyskryminację, m.in. osoby doświadczające bezdomności, przemocy, osoby LGBTQ+, przedstawiciele mniejszości religijnych. Projekt obejmuje też wydarzenia towarzyszące Żywym Bibliotekom o charakterze edukacji obywatelskiej. Wydarzenia te posłużą też przygotowaniu wolontariuszy do podejmowania tej inicjatywy w przyszłości. Dodatkowym działaniem będzie podniesienie kompetencji komunikacyjnych osób w kryzysie bezdomności poprzez zaangażowanie ich w cykl warsztatu opowiadaczy (story-telling). Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzony monitoring porównawczy działań antydyskryminacyjnych dla trzech miast w Polsce: Warszawy, Gdańska i Wrocławia. Z monitoringu powstanie raport z rekomendacjami dla samorządów dużych miast.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel