fbpx
Razem mimo różnic
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Dom Otwarty, Warszawa, Polska
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 510,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania służące zmniejszaniu polaryzacji społecznej
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, mniejszości, społeczeństwo

Choć Polska bardzo niechętnie przyjmuje uchodźców, a jeszcze bardziej niechętnie udziela im ochrony, szacuje się, że w naszym kraju przebywa kilkanaście tysięcy osób objętych różnymi formami ochrony lub ubiegających się o nią. Według badań Centrum Badania Opinii Społecznej w 2018 roku aż 61% ankietowanych Polaków/ek zadeklarowało, że „Polska nie powinna przyjmować uchodźców” – to wzrost o 40 punktów procentowych w przeciągu 3 lat. Negatywne postawy społeczne mają bezpośrednie przełożenie na codzienne życie i funkcjonowanie uchodźców: przemoc, dyskryminację czy negatywne nastawienie. Z naszych obserwacji wynika to przede wszystkim z małej wiedzy na temat innych kultur i niechęci do poznawania ludzi, którzy się od nas różnią.

Odpowiemy na to wyzwanie kierując nasze działania do mieszkańców/nek Warszawy oraz jej okolic i proponując im proces edukacyjny, oparty o metody dialogowe i bezpośrednią integrację. Przeprowadzimy serię otwartych spotkań, w czasie których uczestnicy/czki poznają jak wygląda proces integracji i wypracują własne propozycje jego usprawnienia. W organizacji spotkań pomoże nam partner projektu, fundacja „Otwarty Dom”, która przeprowadziła warsztaty pilotażowe o tej tematyce w 2020 roku. Przeprowadzimy otwarte warsztaty na temat uchodźstwa i migracji w zainteresowanych bibliotekach czy domach kultury. W szkołach w Warszawie i na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzimy lekcje o uchodźstwie i migracji, wielokulturowości, komunikacji międzykulturowej i antydyskryminacji.

Utworzymy także „Klub Przyjaciół” – miejsce, w którym będą mogły integrować się rodziny polskie i uchodźcze oraz rozwiniemy dotychczasową działalność podcastu „To straszne słowo na u…”, który obala mity powstałe wokół tematu uchodźctwa.

Dzięki projektowi, osoby uczestniczące będą mogły zmienić swoją postawę wobec uchodźców, opierając się na bardziej racjonalnych podstawach. Liczymy, że dzięki działaniom integracyjnym zmniejszą się przejawy dyskryminacji wobec konkretnych osób ale także napięcia społeczne wokół samego tematu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel