Razem możemy więcej
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 131,00 EUR
Dotacja:
29 131,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
młodzież, osoby z uzależnieniem

W 2017 r. w Polsce 10% osób w wieku 15-34 lata używało narkotyków (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2018). Wsparcie kierowane dla osób uzależnionych przebywających w ośrodkach skupia się na terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień krzyżowych (narkotyki i alkohol), czego przyczyną są m.in. ograniczone środki finansowe. Pacjenci/tki bardzo często cierpią na uzależnienia towarzyszące, takie jak nadużywanie Internetu, hazard i kompulsywne zachowania seksualne. Uzależnienia towarzyszące powodują niemożność trwałego wyjścia z nałogu. Duża część pacjentów/ek ośrodków MONAR stanowią osoby wywodzące się ze środowisk przestępczych i/lub kibicowskich, które bardzo często przejawiają zachowania nietolerancyjne i dyskryminujące, związane z rasizmem, antysemityzmem, ksenofobią i homofobią.
Projekt odpowiada na brak terapii uzależnień behawioralnych dla osób leczących się z uzależnień w ośrodkach Stowarzyszenia MONAR w Ostrołęce i Lipiance.
Poprowadzimy grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu zapobiegania i terapii uzależnień behawioralnych (seks, Internet, hazard) oraz gospodarowania środkami pieniężnymi. Dwie matki z problemem uzależnienia skorzystają z indywidualnych spotkań z psychologiem dziecięcym (po 5 h). Dodatkowo zaplanowaliśmy 6 spotkań (po 2 spotkania w ośrodku w Ostrołęce i Lipiance oraz 2 w innych ośrodkach MONAR) z „żywymi książkami” – osobami reprezentującymi grupy narażone na dyskryminację (np. uchodźcy, osoby nieheteronormatywne). Zorganizujemy też 2 spotkania z młodzieżą maturalną oraz konferencję podsumowującą działania.
Rezultatem projektu będzie wsparcie reintegracji społecznej podopiecznych 2 ośrodków dla uzależnionych w Ostrołęce i Lipiance oraz ograniczenie zachowań dyskryminacyjnych w tym środowisku.
Działaniami obejmiemy 60 osób leczących się z uzależnień w ośrodkach MONARU.
Partner – Stowarzyszenie MONAR – pomoże w rekrutacji uczestników/czek i realizacji zajęć.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel