fbpx
Razem możemy więcej
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
29 131,00 EUR
Dotacja:
29 131,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
młodzież, osoby z uzależnieniem

Projekt odpowiada na problem niewystarczającego wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków, korzystających z pomocy ośrodków leczenia uzależnień Stowarzyszenia MONAR w mniejszych miejscowościach województwa mazowieckiego. W 2017 r. w Polsce 10% osób w wieku 15-34 lata używało narkotyków (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2018). Wsparcie kierowane do osób uzależnionych przebywających w ośrodkach skupia się na terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień krzyżowych (narkotyki i alkohol). Jednakże pacjenci i pacjentki często cierpią na uzależnienia towarzyszące, takie jak nadużywanie Internetu, hazard i kompulsywne zachowania seksualne, które znacznie utrudniają proces wyjścia z nałogu i zmniejszają skuteczność standardowej terapii w ośrodku.
W ramach projektu zapewniono wsparcie grupowe i indywidualne 44 pacjentom i pacjentkom przebywającym na leczeniu w ośrodkach MONAR w Ostrołęce i Lipiance. Wsparcie obejmowało pomoc z zakresu zapobiegania i terapii uzależnień behawioralnych oraz gospodarowania środkami pieniężnymi. Dwie matki z problemem uzależnienia skorzystały z serii indywidualnych konsultacji psychologicznych. Zorganizowano również sześć spotkań antydyskryminacyjnych prowadzonych przez osoby reprezentujące grupy narażone na dyskryminację dla osób przebywających w ośrodkach w Budach Zosinych, Ostrołęce, Lipiance i Wyszkowie. Zorganizowano też dwa spotkania z młodzieżą maturalną z dwóch szkół, w Goworowie oraz w Ostrołęce, których pośrednim celem było podniesienie świadomości uczniów i uczennic nt. uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz zapoznanie ich z działalnością ośrodków MONAR.
Działania realizowane w ramach projektu uzupełniły ofertę ośrodków terapii uzależnień z województwa mazowieckiego. Kilkadziesiąt osób otrzymało kompleksowe wsparcie w wychodzeniu z uzależnień towarzyszących uzależnieniom od narkotyków, a także podniosło swoje kompetencje z zakresu gospodarowania własnym budżetem, co znacząco zwiększa skuteczność standardowych terapii prowadzonych przez ośrodki. Osoby te zostały również uwrażliwione na problemy i potrzeby grup szczególnie narażonych na dyskryminacje i uprzedzenia.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel