Reaguj na niebiesko!
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-01-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
27 127 EUR
Dotacja:
26 987 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania artystyczne, poradnictwo, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
bliscy, profesjonaliści, społeczność lokalna

Duże miasta, takie jak Warszawa, charakteryzują się dużym poziomem anonimowości. Osoby doznające przemocy często nie mają przy sobie bliskich, a jedynymi świadkami przemocy są sąsiedzi i obcy. Z badań wynika, że wiele osób albo pozostaje obojętnych na przemoc albo nie wie, jak reagować na sytuacje przemocowe.

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości i wrażliwości społecznej na temat tego zjawiska, jak również podniesienie kompetencji tak osób indywidualnych, jak i instytucji w zakresie reagowania na przemoc. Głównymi elementami działań będą spektakle teatru forum (interaktywnego spektaklu z aktywnym udziałem widzów), przeznaczone dla otwartej publiczności, czyli potencjalnych świadków przemocy, zakończone dyskusją o przemocy i możliwościach pomocy osobom uwikłanym w przemoc. Przewidziane są także spektakle teatru forum dla przedstawicieli służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, m.in. policji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty. Spektakle będą powiązane ze szkoleniami podnoszącymi kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy. Udzielonych zostanie blisko 100 godzin konsultacji psychologicznych dla świadków przemocy, powstanie także materiał informacyjny dla świadków przemocy. Działania te odbywać się będą w Warszawie, adresatami projektu będą natomiast osoby mieszkające lub pracujące w Warszawie i okolicach. W projekcie weźmie udział co najmniej 250 osób, w tym 90 przedstawicieli służb. W sumie odbędzie się 7 spektakli, 4 dyskusje dla otwartej publiczności, 3 szkolenia dla osób zawodowo związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel