fbpx
Równe prawa to podstawa
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Zawiercie
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 517,00 EUR
Dotacja:
29 992,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
Grupy docelowe:
młodzież, społeczność lokalna

Projekt odpowiada na problem rosnącej przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną i stopień sprawności oraz niskiej świadomości tych zjawisk wśród młodzieży i lokalnej społeczności powiatów zawierciańskiego i olkuskiego. Ma on uzupełnić lokalny system przeciwdziałania przemocy, który nie oferuje działań edukacyjnych. Problem wpisuje się w szerszy kontekst, jakim jest polityczno-medialna nagonka na osoby LGBT+, a także zapowiadane przez władze wypowiedzenie tzw. konwencji antyprzemocowej czy ustanawiane przez samorządy „strefy wolne od LGBT”. Społeczeństwo, zwłaszcza młodzież, szybko się radykalizuje, dochodzi do częstych aktów przemocy i ataków z nienawiści.

Młodzież szkolna, w tym uczniowie i uczennice szkół zawodowych, weźmie udział w 20 warsztatach antyprzemocowych i w tematycznym konkursie plastycznym. Dziewczyny z kilku placówek opiekuńczo-wychowawczych będą uczestniczyć w warsztatach wzmacniających. W zakładzie poprawczym dla dziewczyn przeprowadzone zostaną warsztaty głosowo-ruchowe połączonych z pokazem spektaklu oraz debatą o prawach kobiet. Osoby pracujące w edukacji, resocjalizacji czy w zespołach interdyscyplinarnych wezmą udział w szkoleniu nt. przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Społeczność lokalna weźmie udział w takich działaniach jak One Billion Raising, Żywa Biblioteka, 4 pokazy filmowe. Osoby doświadczające przemocy i dyskryminacji skorzystają z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego.

Ważnym elementem projektu są działania wzmacniające dla dziewczyn z placówek opiekuńczo-wychowawczych, które same często mają za sobą doświadczenie przemocy i są szczególnie narażone na nadużycia w swoich środowiskach, a także działania antyprzemocowe dla chłopców i mężczyzn. Osoby biorące udział w projekcie zostaną wzmocnione w umiejętności przekraczania stereotypów, stawiania granic, reagowania na uprzedzenia i przemoc. Podniesie się świadomość lokalnej społeczności na temat zjawiska przemocy.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel