fbpx
Równość szans w leśnictwie
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Katowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Partnerzy:
Kvinner i Skogbruket, Skoterud, Norwegia
Skógarkonur, Kopavogur, Islandia
Okres realizacji:
16-12-2020 - 28-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
76 493,00 EUR
Dotacja:
75 962,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania strażnicze, sieciowanie
Grupy docelowe:
kobiety, profesjonaliści

Leśnictwo wciąż postrzegane jest jako zawód typowo męski mimo zwiększenia liczby studentek kierunków leśnych do blisko 50% w ostatnim czasie. Jedyne badanie sytuacji kobiet w Lasach Państwowych miało miejsce 10 lat temu. Wyniki tego badania pokazały istniejące nierówności i ich zróżnicowanie w skali regionalnej wraz z rekomendacjami dla obszarów problemowych. W innych służbach mundurowych – podległych MSWiA – pojawiły się już działania i procedury antydyskryminacyjne. Tymczasem w leśnictwie problem dyskryminacji kobiet jest nadal marginalizowany.
Projekt przewiduje badanie stanu równości płci w całym resorcie leśnictwa obejmującym Lasy Państwowe, Parki Narodowe, uczelnie i instytuty badawcze. Wyniki badania będą porównywalne z tymi sprzed 10 lat. Projekt obejmuje także 4 warsztaty antydyskryminacyjne dla 100 kobiet pracujących w resorcie leśnictwa. Warsztaty mają za zadanie ułatwić rozpoznawanie zachowań i sytuacji dyskryminacyjnych w otoczeniu oraz wskazać jak zapobiegać i reagować na nierówne traktowanie. Zaplanowano też wymianę doświadczeń z partnerami z Islandii oraz Norwegii w formie trzech wizyt studyjnych. Partnerzy to organizacje zrzeszające kobiety w leśnictwie w tamtejszych krajach. W ramach projektu zostanie wzmocniona współpraca Stowarzyszenia w europejskiej sieci organizacji obejmującej stowarzyszenia kobiet-leśniczek oraz kobiet pracujących w służbach mundurowych. Projekt obejmuje również kampanię medialną i 2 konferencje z udziałem przedstawicieli kluczowych instytucji.

Wyniki badania zostaną opublikowane w postaci raportu i upowszechnione na konferencji, a także w ramach kampanii medialnej. Na podstawie wyników badań i wymiany doświadczeń z Partnerami powstanie przewodnik dobrych praktyk. Stowarzyszenie Kobiet Lasu podejmie działania rzecznicze, by przewodnik stał się oficjalnym dokumentem obowiązującym w resorcie leśnictwa.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel