fbpx
Równość w Szkole – działania na rzecz praw mniejszości bezwyznaniowej
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-06-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
24 000,00 EUR
Dotacja:
19 653,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania strażnicze, poradnictwo
Grupy docelowe:
młodzież, mniejszości, społeczeństwo

Projekt odpowiada na problem indoktrynacji religijnej oraz lekceważenia prawa do wolności sumienia w placówkach edukacyjnych w Polsce. Wśród praktyk stosowanych nagminnie przez szkoły wymienić należy m.in. wyjścia do kościoła i odwoływanie z tego powodu lekcji, wątki religijne podczas uroczystości, symbole religijne w przestrzeni szkoły, nadawanie szkołom patrona – postaci religijnej, brak alternatywnej dla katechezy oferty lekcji etyki lub wpisywanie katechezy w środku planu zajęć. Łamane są prawa zarówno osób bezwyznaniowych jak i osób wyznających inną niż katolicka religię. Sytuacja polityczna wpływa na dalsze niekorzystne zmiany, a za przykład posłużyć mogą choćby działania „ewangelizacyjne” krakowskiej kurator czy naciski ministra Czarnka na pogłębianie modelu narodowo-katolickiego w oświacie.

W ramach projektu przeprowadzono monitoring placówek publicznych i naruszeń prawa do wolności sumienia oraz udzielano poradnictwa osobom doświadczającym naruszeń wolności sumienia i wymuszania praktyk religijnych w szkołach. Powstała mapa nierówności w szkole – narzędzie do zgłaszania naruszeń i zbierania danych o nadużyciach. Grantobiorca włączył się również w budowanie i promowanie lokalnych grup internetowych „Świecka Szkoła”. Powstał kompleksowy „Poradnik skutecznej interwencji w szkole publicznej” oraz nowatorski poradnik dla młodzieży „Wolność sumienia osób niepełnoletnich”. Zaktualizowano materiały umieszczone na portalu rownoscwszkole.pl z uwzględnieniem zmian prawnych i społeczno-politycznych. Grantobiorca przeprowadził również kampanię informacyjną zachęcającą do korzystania z dostępnych narzędzi i informującą szerzej o prawach uczniów, uczennic i rodziców oraz o sposobach ich obrony.

Projekt przyczynił się do wzmocnienia aktywności osób bezwyznaniowych lub wyznających inną niż katolicka religię oraz do wywierania obywatelskiego nacisku na władze lokalne i szkoły w celu ochrony praw mniejszości. Grantobiorca zaobserwował choćby częstsze stosowanie promowanego w poradniku zapytania o informację publiczną jako formy nacisku towarzyszącej interwencji w szkole. W sumie udzielono aż 828 porad oraz wysłano 83 pisma interwencyjne do szkół i przedszkoli. Inicjatywa dotarła poza duże ośrodki miejskie, zainteresowały się nią bowiem lokalne media z mniejszych miejscowości, z których szkoły ostały umieszczone na mapie. Mapa nieprawidłowości nadal pozwala gromadzić znaczną ilość danych i wykorzystywać je do piętnowania złych praktyk i wspierania rodziców i dzieci.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel