fbpx
Rozwój i wsparcie ruchu self-adwokatów w Nidzicy
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Nidzica
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 28-02-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
23 155,00 EUR
Dotacja:
23 155,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
samorzecznictwo
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

W Nidzicy ciągle jeszcze istnieją bariery, które uniemożliwiają osobom z niepełnosprawnością pełne uczestnictwo w życiu społecznym i korzystanie z części usług publicznych. Osoby te nie dysponują wystarczającymi umiejętnościami z zakresu korzystania z technologii ułatwiających komunikację międzyludzką, co w okresie pandemii utrudnia lub uniemożliwia utrzymywanie kontaktów między sobą oraz promowanie działań w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną w działaniach na rzecz respektowania wobec nich praw człowieka.

Powołamy Zespół ds. Self-adwokatury (6 osób z niepełnosprawnością, 3 pracowników PSONI), który opracuje Programy: Kształcenia na Self-adwokata i Wspierania Self-adwokatów. Przeprowadzimy kurs (warsztaty praw człowieka, komunikacji i autoprezentacji, technik informatycznych oraz umiejętności społecznych) dla 2 grup osób z niepełnosprawnością oraz 2 szkolenia dla osób z najbliższego otoczenia self-adwokatów/tek (współpraca z osobami niepełnosprawnymi, przystępna komunikacja z osobami z niepełnosprawnością intelektualną), wspierających samorzecznictwo. Uczestnikom/czkom projektu zapewnimy poradnictwo prawne. Planujemy też zorganizowanie 2 wydarzeń integrujących ze społecznością lokalną i 2 sygnalizujących bariery związane z niepełnosprawnością.

Osoby z niepełnosprawnością wzmocnią posiadaną wiedzę i umiejętności oraz nabędą nowe, niezbędne do działań samorzeczniczych. Nauczą się także korzystania z narzędzi komunikacji cyfrowej, co w obliczu pandemii COVID-19 jest niezbędne w działaniem przeciwdziałających wykluczeniu.

Umiejętności self-adwokackie zdobędzie 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową, 14 osób pracujących z nimi na co dzień pozna metody ułatwiające współpracę. W wydarzeniach integracyjnych weźmie udział 18 osób ze społeczności lokalnej.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel