fbpx
Rzecznictwo praw i interesów polskich NGO zaangażowanych we współpracę rozwojową
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-08-2021 - 31-07-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
132 460,00 EUR
Dotacja:
132 460,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

Celem projektu jest poprawa warunków działania organizacji społecznych zaangażowanych we współpracę rozwojową tj. pomoc rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną w krajach rozwijających się oraz edukację globalną w Polsce.

Problemy, które wymagają rozwiązania mają charakter zarówno finansowy jak i instytucjonalny. Polska oficjalna pomoc rozwojowa utrzymuje się na niskim poziomie, co przekłada się na niewielkie środki dostępne dla organizacji w ramach konkursów grantowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Brakuje odpowiedniego systemu wsparcia dla stabilności działań i rozwoju organizacji społecznych w tym obszarze. Utrzymuje się także niski poziom pozyskiwania środków unijnych przez polskie organizacje w ramach konkursów grantowych Komisji Europejskiej.

W ramach projektu Grupa Zagranica będzie monitorować realizację polityki współpracy rozwojowej (publikując min. raporty monitoringowe) oraz – upowszechniając rezultaty monitoringu – prowadzić rzecznictwo (udział w konsultacjach społecznych, opracowywanie rekomendacji, stanowisk, interwencje ws. bieżących) adresowane do krajowej administracji rządowej i parlamentu, a także – na poziomie europejskim i za pośrednictwem konfederacji CONCORD – do Komisji Europejskiej.

Ramy naszego monitoringu i rzecznictwa wyznacza przede wszystkim rządowy Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej 2021-30 zawierający – także dzięki wcześniejszemu rzecznictwu Grupy – konkretne deklaracje i zobowiązania co do kształtu polskiego systemu współpracy rozwojowej, także w zakresie współpracy z organizacjami społecznymi.

Oczekiwanym bezpośrednim rezultatem projektu będzie uwzględnienie rekomendacji Grupy kierowanych do administracji rządowej (w ramach opisanych we wniosku procesów) oraz zwiększenie wiedzy i zaangażowania parlamentu w tym obszarze. Liczymy także na zwiększenie obecności tematyki współpracy rozwojowej w przestrzeni publicznej.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 5 720,00 EUR, w ramach konkursu Mocniejszym Głosem, na upowszechnienie produktów i rezultatów osiągniętych w zrealizowanym projekcie.

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel