fbpx
Samo-rządni w szkole
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wieldządz
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
35 624,00 EUR
Dotacja:
35 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, nauczyciele, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Samorząd uczniowski ma duży potencjał w przygotowaniu młodych ludzi do bycia aktywnymi i świadomymi obywatel(k)ami. Z naszych obserwacji wynikało, że mało uczniów, uczennic i nauczycieli/ek posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania takiego samorządu i chce się w niego angażować. Przeprowadziliśmy badania, które pokazały, że w naszym regionie młodzież ma niskie poczucie sprawczości a inicjatywy szkolne są rzadko realizowane.
Odpowiedzieliśmy na ten problem szkoląc przedstawicieli/ki rad Samorządów Uczniowskich oraz ich opiekunów/ki. Wspólnie wypracowaliśmy pomysły na działania, plan ich realizacji, porozmawialiśmy o samorządności i potrzebach szkół naszych uczestników/czek. Zatrudniliśmy osobę wspierającą chętne Samorządy Uczniowskie w realizacji ich pomysłów, działań i kampanii wyborczych, tak aby więcej uczniów i uczennic chciało być ich aktywną częścią. Po wizycie studyjnej u partnera uczniowie i uczennice wypracowali pomysły dla swoich szkół, 5 z nich wsparliśmy finansowo w realizacji inicjatyw Samorządu Uczniowskiego. Dodatkowo, młodzież wraz z Urzędem Gminy Płużnica stworzyła plan współpracy Samorządu Uczniowskiego z samorządem terytorialnym. Zorganizowaliśmy również Galę Rad Samorządów Uczniowskich, na którą zaprosiliśmy uczniów i uczennice oraz przedstawiciel(k)i starostwa i gminy.
Partnerami w projekcie były dwie szkoły podstawowe z naszego powiatu. Dzięki ich otwartości możliwe było prowadzenie spotkań z młodzieżą. Szkoły wsparły nas w kontakcie z samorządami. Trzecim partnerem była Gmina Płużnica, na terenie której działamy. Osoby z urzędu pomogły młodzieży w planowaniu współpracy z samorządem terytorialnym i wypromowały projekt wśród innych samorządów w powiecie. Czwarty partner to International Organization for Democracy and Human Rights IODHR z Norwegii, który ma bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą i działaniu na rzecz wspierania praw obywatelskich. Grupa uczniów i uczennic wraz z opiekun(k)ami odwiedziła organizację w ramach wizyty studyjnej gdzie poznała dobre praktyki i przykłady zaangażowania młodych.
Z naszych obserwacji i rozmów wynika, że zarówno młodzież, jak i dorośli, podnieśli swoją wiedzę o działalności samorządów uczniowskich i inicjatywach młodzieżowych. Uczniowie i uczennice, zwłaszcza z Gminy Płużnica, po raz pierwszy mieli okazję do rozmów z władzami ich gminy. Trwałym rezultatem projektu jest nawiązanie współpracy między samorządem uczniowskim a gminą Płużnica. Planujemy też już kolejne działania z norweskim partnerem.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel