Samo-rządni w szkole
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wieldządz
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-09-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
35 624 EUR
Dotacja:
35 000 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, nauczyciele, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Samorząd uczniowski ma duży potencjał w przygotowaniu młodych ludzi do bycia aktywnymi i świadomymi obywatelami/kami. Badania jednak pokazują, że mało uczniów/uczennic i nauczycieli/ek ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania takiego samorządu i chce się w niego angażować. Przeprowadziliśmy własne badania, które pokazały, że w naszym regionie młodzież ma niskie poczucie sprawczości i inicjatywy szkolne są rzadko realizowane.

Odpowiemy na ten problem szkoląc 30 przedstawicieli/lek rad Samorządów Uczniowskich oraz ich opiekunów/ki. Wypracujemy wspólnie pomysły na działania, plan ich realizacji, porozmawiamy też o samorządności i potrzebach szkół naszych uczestników/czek. Zatrudnimy osobę wspierającą chętne Samorządy Uczniowskie w ich pomysłach, działaniach i kampaniach wyborczych, tak aby więcej uczniów i uczennic chciało być ich aktywną częścią. Po wizycie studyjnej u partnera uczniowie/uczennice wypracują nowe pomysły dla swoich szkół, następnie 3 placówki otrzymają budżet na inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. Na koniec, młodzież wraz z Urzędem Gminy Płużnica stworzy plan współpracy Samorządu Uczniowskiego z samorządem terytorialnym.

Partnerami w projekcie będą dwie szkoły podstawowe z terenu powiatu wąbrzeskiego. Umożliwią one organizację spotkań w ich pomieszczeniach, ułatwią kontakt z młodzieżą i opiekunami/kami oraz wesprą we współpracy z ich samorządami. Dodatkowo partnerem będzie Gmina Płużnica, która znana jest z dobrego funkcjonowania samorządu. Pracownicy/czki urzędu gminy wesprą młodzież w planowaniu współpracy z samorządem terytorialnym i wypromują projekt wśród innych samorządów w powiecie. Ostatni partner to International Organization for Democracy and Human Rights IODHR z Norwegii, która ma bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą i działaniu na rzecz wspierania praw obywatelskich i demokracji. Grupa uczniów i uczennic wraz z opiekunami/kami odwiedzi naszego partnera w ramach wizyty studyjnej gdzie pozna dobre praktyki i przykłady budowania postaw obywatelskich u młodych ludzi oraz konkretne przykłady inicjatyw młodzieżowych. Wizyta będzie podstawą do dyskusji o nowych pomysłach i praktykach, które uczniowie i uczennice chcą wprowadzić do swoich szkół.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel