fbpx
Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie (OCHP)
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 455,00 EUR
Dotacja:
74 455,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
samorzecznictwo
Grupy docelowe:
osoby chorujące

Specyfika choroby psychicznej wiąże się z ryzykiem wykluczenia społecznego. Tylko 2% osób chorujących psychicznie jest czynnych zawodowo w pełnym wymiarze godzin, 44% po pierwszej hospitalizacji przechodzi na rentę/emeryturę, 15% przerywa naukę, prawie 11% zostaje zwolnionych z pracy z powodu choroby psychicznej („Potrzeby osób chorujących psychicznie w Małopolsce – raport z badań”, A. Liberadzka, D. Kurbiel, 2015). Są to osoby mało zaangażowane w sferze obywatelskiej.
Projekt odpowiada na problem wykluczania osób chorych psychicznie.
Do roli self-adwokatów/ek przygotujemy: 18 najaktywniejszych osób z Akademii Liderów Cogito z różnych regionów (4 trzydniowe zjazdy dotyczące: selfadwokatury, przygotowania do służby społecznej, wystąpień publicznych, działań rzeczniczych) oraz 12 osób chorujących psychicznie z Małopolski (cykl 24 szkoleń z zakresu praw osób chorych, pokonywania barier i orzecznictwa oraz grupa wsparcia). Liderom/kom damy możliwość sprawdzenia się przy organizacji Kongresie Zdrowia Psychicznego, a osoby z Małopolski zaangażujemy dodatkowo w cykl 32 seminariów dla studentów kierunków medycznych i społecznych.
Planujemy też wydanie książki, w której oddamy głos osobom z doświadczeniem choroby psychicznej oraz zorganizowanie Forum Psychiatrii Środowiskowej – płaszczyzny do trialogu pomiędzy osobami chorującymi psychicznie, ich rodzinami oraz profesjonalistami.
W działaniach weźmie udział 30 osób z doświadczeniem choroby psychicznej z różnych miejsc w Polsce oraz 150 osób z ich otoczenia.
W efekcie 30 osób zostanie przygotowanych do prowadzenia działań samorzeczniczych. 150 osób z ich otoczenia zwiększy znajomość praw, obowiązków i możliwości osób chorujących psychicznie, a także nastąpi konsolidacja środowiska.
Partner Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” udostępni kontakty do członków Akademii Liderów Cogito oraz zapewni udział edukatorów w cyklu 32 seminariów „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej”.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel