fbpx
Sąsiedzki dom z ogrodem
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Poznań
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
32 125,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania artystyczne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

Wraz z Organizatorem Społeczności Lokalnej stworzyliśmy diagnozę dotyczącą potrzeb osiedla Dębiec, które znajduje się na peryferiach miasta. Wiedzę czerpaliśmy również z naszych wcześniejszych doświadczeń z mieszkańcami/nkami tej części Poznania. W tej społeczności potrzeba silniejszej integracji, zwiększenia jej aktywności i poczucia sprawstwa w swoim środowisku. Okolica ta mierzy się ze stereotypami i ryzykiem wykluczenia, ze względu na swoją lokalizację, słaby dostęp do oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz raczej niski status materialny jej mieszkańców/nek. Zauważyliśmy również pojawiające się konflikty wewnątrz społeczności tam mieszkającej. Na terenie osiedla nie ma wystarczającej liczby miejsc spotkań dla mieszkańców, a te, które są działają na ograniczoną skalę.

Odpowiadamy na te problemy, rozwijając i wspierając działalność dwóch istniejących już miejsc w Dębcu – Domu Sąsiedzkiego oraz Ogrodu Społecznego. Zorganizujemy w nich cykl spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, ogrodniczym i integracyjnym (takich jak warsztaty artystyczne, spektakle teatralne, kolacje sąsiedzkie). Ofertę spotkań skonsultujemy z mieszkańcami/nkami i zachęcimy ich/je do realizowania swoich własnych pomysłów na zajęcia. Miejsca te i nasze działania umożliwią samoorganizację i integrację społeczności lokalnej, m.in. poprzez budowanie trwałej sieci kontaktów, współpracę sąsiedzką oraz tworzenie wspólnej przestrzeni spotkań.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel