fbpx
Sąsiedzki dom z ogrodem
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Poznań
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
32 125,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania artystyczne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

Wraz z Organizatorką Społeczności Lokalnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu stworzyliśmy diagnozę dotyczącą potrzeb osiedla Dębiec, które znajduje się na peryferiach miasta. Wiedzę czerpaliśmy również z naszych wcześniejszych doświadczeń z mieszkańcami/nkami tej części miasta. W tej społeczności potrzeba było silniejszej integracji, zwiększenia jej aktywności i poczucia sprawstwa w swoim środowisku. Okolica ta mierzyła się ze stereotypami i ryzykiem wykluczenia ze względu na swoją lokalizację, słaby dostęp do oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz raczej niski status materialny jej mieszkańców/nek. Zauważyliśmy również pojawiające się konflikty wewnątrz społeczności tam mieszkającej. Na terenie osiedla nie było wystarczającej liczby miejsc spotkań, a te, które były, działały na ograniczoną skalę.
Odpowiedzieliśmy na te problemy, rozwijając i wspierając działalność dwóch istniejących już miejsc w Dębcu – domu sąsiedzkiego oraz ogrodu społecznego. Zorganizowaliśmy w nich cykl spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, ogrodniczym i integracyjnym (takich jak warsztaty artystyczne, spektakle teatralne, kolacje sąsiedzkie, spotkania kulinarne). Ofertę spotkań skonsultowaliśmy z mieszkańcami/nkami i zachęciliśmy ich/je do realizowania swoich własnych pomysłów na zajęcia.
Miejsca te i nasze działania umożliwiły samoorganizację i integrację społeczności lokalnej, m.in. poprzez budowanie trwałej sieci kontaktów, współpracę sąsiedzką oraz tworzenie wspólnej przestrzeni spotkań. W sumie przeprowadziliśmy 130 spotkań oraz 4 koncerty. Mieszkańcy i mieszkanki stali się bardziej aktywni, a ich poczucie własnej wartości się zwiększyło.
Dzięki wielu spotkaniom i koncertom mieszkańcy/nki mieli możliwość i przestrzeń do integracji, samoorganizacji społeczności lokalnej oraz po prostu do większej aktywności w czasie wolnym. A dzięki temu, że tematyka spotkań była różnorodna, każdy mógł znaleźć coś dla siebie i przy okazji wzmocnić swoje umiejętności.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel