fbpx
Seniorze uwierz w siebie – masz głos!
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Sieniawa Żarska
Województwo (siedziba):
lubuskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
20-11-2021 - 30-11-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
39 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
wolontariat w obszarze pomocy społecznej
Grupy docelowe:
ONW (osoby narażone na wykluczenie)

Wykluczenie transportowe jest jedną z przyczyn gorszych warunków życia mieszkańców/ek wsi, przede wszystkim 2 grup: młodzieży ze szkół średnich oraz seniorów/ek. Wynika to z brak dostępu do własnego lub publicznego środka transportu i prawa jazdy. Rządowy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych nie zniwelował tego problemu, a gminy skorzystały tylko z 6 % środków przewidzianych na ten cel.
Projekt ma na celu zmniejszenie wykluczenia transportowego osób starszych, chorych i samotnych z małych miejscowości i wsi w dwóch gminach wiejskich: Żary w woj. lubuskim i Postomino w woj. zachodniopomorskim.
W obu gminach stworzymy centrum usług transportowych. Opracujemy model funkcjonowania biura koordynacji transportu dla seniorów (diagnozowanie potrzeb, regulamin naboru, rekrutacja, zamówienie usługi, zwrot kosztów przejazdu, zakres obowiązków operatora centrum). Przeprowadzimy szeroko zakrojoną kampanię informacyjno- rekrutacyjną. Przeszkolimy w zakresie wolontariatu i bezpiecznego transportu osoby, które jako wolontariusze będą świadczyć te usługi. Uruchomimy usługi transportowe (zakładamy 3 trasy dla każdej osoby potrzebującej w miesiącu w każdym centrum).
Seniorów/ki wykluczonych transportowo zaprosimy na szkolenie przygotowujące do działań samorzeczniczych (formy partycypacji społecznej, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, spotkanie z władzami) i wraz z nimi opracujemy strategię tych działań.
Dzięki wdrożeniu innowacyjnej usługi zmniejszymy wykluczenie transportowe 60 seniorów z dwóch gmin wiejskich: Żary i Postomino. 30 seniorów/ek zostanie przygotowanych do samorzecznictwa, 60 osób zostanie włączonych do aktywności społecznej.
Partner Postomińskie Stowarzyszenie Razem Lepiej będzie odpowiedzialny za realizację działań w gminie Postomino.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel