fbpx
Sieć Debiutów
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 959,00 EUR
Dotacja:
74 959,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, samorzecznictwo, tworzenie sieci wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie / praca środowiskowa / działania o charakterze włączającym, wsparcie asystenckie, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
wychowankowie pieczy zastępczej

Z raportów Najwyższej Izby Kontroli o usamodzielnianiu młodzieży (2015) wynika, że “gdy opuszczają pieczę, często mają problemy z najprostszymi sprawami: ze zrobieniem zakupów, gospodarowaniem pieniędzmi, gotowaniem. Są też bardziej narażeni na bezdomność, bezrobocie, wejście w konflikt z prawem.” Problemem jest brak skutecznego systemu pomocy dla usamodzielniających się wychowanków/ek pieczy zastępczej. Ograniczeniem w planowaniu przyszłości jest hierarchiczna struktura placówek, w której młodzież nie ma dużej możliwości dokonywania wyborów. Aby skutecznie przygotować ją do samodzielnego życia, potrzebne jest stworzenie okazji do decydowania o sobie i podejmowania inicjatywy.

Celem projektu jest wsparcie młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą w procesie usamodzielnienia poprzez budowanie długofalowych relacji, sieci wsparcia i uruchomienie działań samorzeczniczych.

Zapewnimy młodzieży indywidualne wsparcie psychologiczno-coachingowe (każdy wychowanek/ka zbuduje z opiekunem Indywidualny Plan Rozwoju) oraz comiesięczną grupę wsparcia. Młodzież stworzy profil na Instagramie, sieciujący osoby opuszczające pieczę i będący źródłem informacji. Zaangażuje się w 3 wydarzenia, które umożliwią poruszenie ważnych dla nich tematów i przedstawienie ich środowisku: interaktywny spektakl Teatru Forum, spektakl Teatru Playback (powstaje z historii opowiadanych przez widzów) oraz debatę młodzieżową (temat określi młodzież). Proces uruchomienia działań samorzeczniczych wspierać będą warsztaty rozwojowe i kreatywne (m.in. wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem, storytellingu, improwizacji i współpracy, sztuki argumentacji, wyrażania opinii, budowania pewności siebie).

W projekcie uczestniczyć będzie młodzież opuszczająca pieczę zastępczą z Warszawy (30 osób). W wyniku działań u wychowanków/ek wzrośnie poczucie pewności siebie, sprawczości, świadomość potrzeb, umiejętność budowania relacji w kluczowych sferach życia, a także odwaga do poruszania ważnych dla ich grupy tematów.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel